Hoge Raad, 13-06-2014 / 11/00519


ECLIECLI:NL:HR:2014:1382
Datum13-06-2014
InhoudsindicatieDouanerechten; art. 8:75 Awb; posten 2508 en 3802 van de GN; GS-aantekening 1 op hoofdstuk 25 van de GN; tariefindeling van met zwavelzuur en water gewassen bleekaarde; onzuiverheden verwijderen; wijziging van oppervlaktestructuur; eindarrest na HvJ 23 januari 2014, X B.V., C-380/12, BNB 2014/70; vergoeding van kosten van bijstand deskundige.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
B.A. Kalshoven
NTFR 2014/1727
Bleekaarde terecht ingedeeld in post 3802 90 00 GN.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/31.11
Vergoeding kosten van bijstand deskundige onafhankelijk van daadwerkelijke bijdrage aan beslissing rechter
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014
BNB 2014/164
Eindbeslissing zaak X. Tariefindeling van met zwavelzuur en water behandelde bleekaarde. Vergoeding kosten bijstand deskundige onafhankelijk van daadwerkelijke bijdrage aan gegrondheid beroep
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL3600 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0886
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9329
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:21
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9329
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1798
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1008
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1007
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2346