Hoge Raad, 07-01-2014 / 11/04840


ECLIECLI:NL:HR:2014:14
Datum07-01-2014
InhoudsindicatieSlagende bewijsklacht witwassen. Verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. Nu uit de gebezigde bewijsvoering niet méér kan worden afgeleid dan dat in de auto een plastic tas met geld is aangetroffen, is de bewezenverklaring wat betreft het verhullen van de herkomst van het geldbedrag, mede gelet op de wetsgeschiedenis, niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Opmerking verdient dat de o.m. uit ECLI:NL:HR:2013:BX6909 voortvloeiende rechtsregels slechts betrekking hebben op het geval dat de verdachte voorwerpen heeft verworven of voorhanden heeft gehad, terwijl aannemelijk is dat die voorwerpen afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf (vgl. ECLI:NL:HR:2013:2002).
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-01-2014, 11/04840
RvdW 2014, 174
Uitspraken van de Hoge Raad (Strafkamer) die deze week - met redactionele aantekening - in de NJ verschijnen.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-01-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/63
Witwassen. Bewijsklacht wat betreft verhullen van de herkomst van het geldbedrag slaagt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2002 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:431
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1238
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:780
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:493
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2776
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2304
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3719
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1786
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7466
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2505