Hoge Raad, 13-06-2014 / 13/05858


ECLIECLI:NL:HR:2014:1405
Datum13-06-2014
InhoudsindicatiePrejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, art. 6:96 lid 2 onder c BW. Veertiendagenbrief, art. 6:96 lid 6 BW. Dubbele redelijkheidstoets; HR 16 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2740, NJ 1999/196. Normering hoogte verschuldigde vergoeding; Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, Stb. 2012/141. Bestaat na de veertiendagenbrief recht op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, indien crediteur nadien geen nadere incassohandeling verricht?
Recht.nl artikelIncassokosten wettelijk verschuldigd na één enkele aanmaning (16-06-2014)
In artikel 6:96 lid 6 BW is bepaald dat buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd, als een schuld niet binnen 14 dagen na aanmaning is betaald. Een kantonrechter vroeg zich af of dit wel redelijk is en of er niet nog een tweede of volgende aanmaningsbrief moet worden gestuurd, voordat de incassokosten (van minimaal 40 euro) zijn verschuldigd. De Hoge Raad verschafte duidelijkheid.
> Incassokosten wettelijk verschuldigd na één aanmaning (Paul Snijders, Witlox Snijders Tuzkapan)
> Genormeerde incassokosten al verschuldigd na veertiendagentermijn van 6:96 lid 6 BW (Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird)
> Na veertiendagenbrief geen nadere incassohandeling nodig voor buitengerechtelijke incassokosten (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Hoge Raad: geen incassohandeling nodig na het 14-dagenbriefje (Rosalie Heijna, SOLV)
> Incassokosten betalen na één aanmaning? (JuroFoon)
> Geen extra aanmaning incassokosten (Rechtspraak.nl)
> (Toch) geen extra aanmaning vereist voor verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten door consument (Per van der Kooi, De Clercq)
> Hoge Raad fluit werkgroep BGK-Integraal terug (Jeroen Langbroek, via Banning.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014
NJB 2014/1238
Prejudiciële vraag. Buitengerechtelijke kosten. Veertiendagenbrief. HR: Indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de veertiendagenbrief heeft gestuurd, wordt de consument-schuldenaar bij uitblijven van de betaling binnen veertien dagen de genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen verschuldigd zonder dat de schuldeiser gehouden is nadere incassohandelingen te verrichten.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014
RvdW 2014/812
Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten; art. 6:96 lid 2 onder c BW; dubbele redelijkheidstoets; normering hoogte verschuldigde vergoeding; Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten; bestaat na ‘veertiendagenbrief’ van art. 6:96 lid 6 BW recht op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten zonder dat crediteur nadien nadere incassohandeling verricht?
TijdschriftartikelBuitengerechtelijke incassokosten: gemakkelijk(er) verdiend?
I.I.L. Jansen
Bb 2014/45
De nieuwe wetgeving voor buitengerechtelijke incassokosten – bestaande uit de Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en het bijbehorende Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten – wordt inmiddels alweer twee jaar in de Nederlandse rechtspraktijk toegepast. Met name de introductie van een nieuw lid 6 van art. 6:96 BW, waarin een voorafgaande aanmaning tot betaling binnen een termijn van veertien dagen (hierna: de veertiendagenbrief) ten aanzien van consument-schuldenaren verplicht wordt gesteld, heeft – zowel voor als na de introductie van de nieuwe wetgeving – heel wat pennen in beweging gebracht. Recentelijk heeft de Hoge Raad in haar arrest van 13 juni 2014 (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405 (FA-Med/X)) in het licht van voornoemd wetsartikel meer duidelijkheid verschaft over de vraag vanaf welk moment een consument nu daadwerkelijk buitengerechtelijke incassokosten aan haar schuldeiser is verschuldigd.
TijdschriftartikelDe 'veertiendagenbrief' en het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten
C.A.R. van Wulfften Palthe
JutD 2014/102
Hoe om te gaan met buitengerechtelijke incassokosten houdt de gemoederen al jaren bezig. De Hoge Raad heeft zich in haar arrest van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405), [Fa-Med/X] uitgelaten over de vraag vanaf welk moment een consument buitengerechtelijke incassokosten moet betalen.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
P.J.M. Ros
Prg. 2014/192
Verbintenissenrecht. Heeft schuldeiser al recht op forfait buitengerechtelijke incassokosten enkel na versturen van veertiendagenbrief, indien consument niet heeft betaald? Ja. Veertiendagenbrief is een incassohandeling, er is geen nadere incassohandeling vereist.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
J. Blom, N.J. Meuwese
JIN 2014/157
Prejudiciële vraag, Vergoeding buitengerechtelijke kosten, Veertiendagenbrief
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014
RAV 2014/77
Buitengerechtelijke incassokosten. Bestaat na verzending van de ‘veertiendagenbrief’ ex art. 6:96 lid 6 BW recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien crediteur nadien geen nadere incassohandeling verricht?
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
S.D. Lindenbergh
NJ 2014/406
Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten; art. 6:96 lid 2 onder c BW; dubbele redelijkheidstoets; normering hoogte verschuldigde vergoeding; Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ; bestaat na ‘veertiendagenbrief’ van art. 6:96 lid 6 BW recht op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten zonder dat crediteur nadien nadere incassohandeling verricht?
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
A.W. Jongbloed
JBPr 2014/51
Op welk moment bestaat na verzending van de zgn. ‘veertiendagenbrief’ van art. 96 lid 6 BW recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, Dient de schuldeiser nadere incassohandelingen te verrichten
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
M.R. Ruygvoorn
JOR 2015/27
Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, Prejudiciële beslissing, Indien schuldeiser veertiendagenbrief aan (consument)schuldenaar heeft gestuurd, worden bij uitblijven van betaling binnen veertien dagen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zonder dat schuldeiser gehouden is nadere incassokosten te verrichten, Verwijzing naar HR 16 oktober 1998, «JOR» 1999/76
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 , 13/05858 (met noot)
H.J.S.M. Langbroek
TvC 2014, 6, p. 311
– prejudiciële procedure – vergoeding buitengerechtelijke incassokosten – veertiendagenbrief
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014
FIP 2015, sign. 160
Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten
TijdschriftartikelHoge Raad 13-06-2014 (met noot)
G.H. Lankhorst
NTB 2015/41
Aan de Hoge Raad werd een prejudiciële vraag gesteld omtrent de vraag wanneer vergoeding op zijn plaats is van buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 2 onder c BW). De wet eist daarvoor dat er na verzuim van de schuldenaar een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ wordt verzonden door de schuldeiser (art. 6:96 lid 6 BW). Na ongebruikte ommekomst van de termijn uit deze ‘veertiendagenbrief’ bestaat voor de schuldeiser recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, ook indien de schuldeiser nadien geen nadere incassohandeling verricht, aldus de Hoge Raad. Voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten geldt als vanouds de dubbele redelijkheidstoets. Zowel het verrichten van incassowerkzaamheden als de omvang daarvan dienen redelijk te zijn. Sinds de wettelijke normering per 1 juli 2012 van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 140 en 141) is de tweede fase van deze dubbele redelijkheidstoets gefixeerd.
TijdschriftartikelWanneer zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd?
G.H. Lankhorst
NTBR 2015/41
Aan de Hoge Raad werd een prejudiciële vraag gesteld omtrent de vraag wanneer vergoeding op zijn plaats is van buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 lid 2 onder c BW). De wet eist daarvoor dat er na verzuim van de schuldenaar een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ wordt verzonden door de schuldeiser (art. 6:96 lid 6 BW). Na ongebruikte ommekomst van de termijn uit deze ‘veertiendagenbrief’ bestaat voor de schuldeiser recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, ook indien de schuldeiser nadien geen nadere incassohandeling verricht, aldus de Hoge Raad. Voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten geldt als vanouds de dubbele redelijkheidstoets. Zowel het verrichten van incassowerkzaamheden als de omvang daarvan dienen redelijk te zijn. Sinds de wettelijke normering per 1 juli 2012 van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 140 en 141) is de tweede fase van deze dubbele redelijkheidstoets gefixeerd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:289 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2704 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1868 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1896 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:289 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3054 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:813 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1575
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2936
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:769
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:307
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:11
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2222
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:3833
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:938
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8711
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:2898
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:2
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:806
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:4951
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3182
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2351
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:752
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:278
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2670
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:751
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4069
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1114
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3711
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5107
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3422
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3417
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10146
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7968
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:749
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2370
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2365
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2363
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2360
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2344
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2342
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2108
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5389
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4407
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:5315
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:6029
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1551
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8040
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8035
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8481
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:2816
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1506
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1091
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1011
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:2292
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2209
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4058
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1983
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4629
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9713
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6665
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:7021
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:9237
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5247