Hoge Raad, 01-07-2014 / 13/00445


ECLIECLI:NL:HR:2014:1496
Datum01-07-2014
InhoudsindicatieHR wijst overzichtsarrest inzake het oproepen en horen van getuigen t.tz. op verzoek van de verdediging in gewone strafzaken. Ic heeft het Hof het horen van de getuigen niet noodzakelijk geacht. Dat is een beslissing ex. art. 328 en 331.1 jo art. 315 Sv welke bepalingen op de voet van art. 415 Sv ook in h.b. van toepassing zijn. Nu op die beslissing art. 322.4 Sv geen betrekking heeft, moet het middel buiten behandeling blijven. De bij de Rb. ingekomen brief met het verzoek tot oproeping van getuigen kan niet worden aangemerkt een appelschriftuur houdende de opgave van getuigen a.b.i. in art. 410.3 Sv en evenmin als een opgave van getuigen aan de AG a.b.i. art. 414.2 jo. art. 263 Sv. Op het in die brief vervatte verzoek behoefde niet te worden beslist, noch door de AG noch door het Hof.
Recht.nl artikelHR wijst overzichtsarrest getuigen in het strafproces (02-07-2014)
Alvorens uitspraak te doen in deze concrete zaak, geeft de Hoge Raad 'voorgaande beschouwingen over het oproepen & horen van getuigen ter terechtzitting' van bijna 20 pagina's.
> HR wijst overzichtsarrest getuigen in het strafproces (Bijzonderstrafrecht.nl)
> Beschouwingen over het oproepen & horen van getuigen ter terechtzitting (Hoge Raad)
> Zie ook: Het verdedigingsbelang vanaf 1 juli 2014 (Recht.nl, 07/08/2014)
Recht.nl artikelCriteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zwijgt (14-03-2019)
Een inhoudelijke verklaring van de verdachte over hetgeen hem wordt verweten is geen absolute voorwaarde. Wel kan het voor de rechter(s) die moeten beslissen over onderzoekswensen door het afleggen van een dergelijke verklaring duidelijk worden dŠt, en waarom, het horen van een getuige of andere onderzoekshandeling redelijkerwijs van belang is voor een (of meer) van de beslissingen in de artikelen 348 en 350 Sv. Het niet (willen) afleggen van een dergelijke verklaring kan er dan ook toe leiden dat in het dossier noodzakelijke (nadere) informatie ontbreekt om de betekenis van het horen van de verzochte getuige voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv voldoende te onderbouwen.
> Criteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zich op zwijgrecht beroept (Bijzonderstrafrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 01-07-2014
NJB 2014/1355
Gedetailleerd overzichtsarrest inzake het oproepen dan wel horen van daartoe door de verdediging opgegeven getuigen in gewone strafzaken. Aan de orde komen onder meer de aan te leggen maatstaven (verdedigingsbelang en noodzakelijkheidscriterium), verschillende tijdstippen waarop verzoeken worden gedaan in de verschillende procesfasen (eerste aanleg en hoger beroep) en de toetsing in cassatie. In casu is de afwijzende beslissing van het hof op het verzoek tot het horen van getuigen een beslissing op de voet van de art. 328 en 331 lid 1 Sv jo. art. 315 Sv, welke bepalingen ingevolge art. 415 Sv ook in hoger beroep van toepassing zijn. Op die beslissing heeft art. 322 lid 4 Sv geen betrekking, zodat het cassatiemiddel buiten behandeling moet blijven.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-07-2014
RvdW 2014/907
Overzichtsarrest oproepen en horen getuigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-07-2014 (met noot)
M. de Bruijn-LŁckers
JIN 2014/161
Overzichtsarrest oproepen en horen van getuigen
TijdschriftartikelHoge Raad 01-07-2014 (met noot)
M.J. Borgers
NJ 2014/441
Overzichtsarrest oproepen en horen getuigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-07-2014
NBSTRAF 2014/257
Verzoek horen getuigen en deskundigen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5977 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:619
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1005 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1219 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2468 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2855 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:379 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1559 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3113 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:72 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3355 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2005 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:172 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2324 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2022 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1568 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:464 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2082 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:672 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1497 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:772 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2783 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2246 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1471 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:171 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:520 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1191 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1710 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:304 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3698 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1810 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:421
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:528
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:195
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1417
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:389
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1211
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:493
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1159
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:427
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:17
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2753
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2470
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1772
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1709
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:831
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:349
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1615
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1567
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:414
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:288
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:221
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:132
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:48
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1201
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1137
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1082
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1069
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1068
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1064
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:766
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:667
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:621
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:570
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:569
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:568
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:554
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:342
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:339
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:337
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:288
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:226
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:100
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:99
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:64
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1442
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1441
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1345
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1193
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:995
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:859
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:585
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:572
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:569
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:378
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:365
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:123
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1220
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1489
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1451
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1283
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1217
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1200
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1133
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1095
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:766
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:765
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:644
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:573
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:572
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:482
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:429
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:131
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:130
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:64
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:44
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:438
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:315
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2654
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2313
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2114
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1684
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1610
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1498
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1355
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:934
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:683
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:668
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:587
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:581
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:289
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:288
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:283
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:167
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2897
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2836
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2831
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2776
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2702
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2481
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2080
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2032
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1947
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1676
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:629
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:628
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:627
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:620
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:619
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:242
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:869
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2508
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4774
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4773
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4770
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4768
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1042
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1118
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3785
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6296
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5006
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:813
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4427
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1467
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6895
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1306
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3763
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:1790
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:953
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2015:8
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6156