Hoge Raad, 31-01-2014 / 12/05642


ECLIECLI:NL:HR:2014:165
Datum31-01-2014
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Art. 8.11 Wet IB 2001; arbeidskorting. Interne compensatie. Boventallige werknemer die door werkgever vrijgesteld is van het verrichten van arbeid en verplichtingen heeft m.b.t. een reÔntegratietraject geen recht op de arbeidskorting. Interne compensatie van vermindering van inkomstenbelasting met premiedeel van de arbeidskorting niet mogelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-01-2014 (met noot)
J.W. Zwemmer
BNB 2014/61
Arbeidskorting. Werknemer verricht geen arbeid maar heeft verplichtingen uit hoofde van een re-integratietraject. Geen interne compensatie inkomstenbelasting met premiedeel arbeidskorting
TijdschriftartikelHoge Raad 31-01-2014 (met noot)
J. de Haan
NTFR 2014/575
Geen interne compensatie met premiedeel van arbeidskorting.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-01-2014 (met noot)
W.A.P. van Roij
FED 2014/35
Geen tegenwoordige arbeid ondanks voortduring dienstverband ťn verplichtingen van boventallige werknemer tijdens zoekperiode naar andere baan. Interne compensatie voor premiedeel van de in LB-sfeer toegekende arbeidskorting
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:789
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3993 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:789
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1114
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4310
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3995
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4125
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3971
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5251
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2837
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14226