Hoge Raad, 10-01-2014 / 13/02112


ECLIECLI:NL:HR:2014:2
Datum10-01-2014
InhoudsindicatieArt. 6:5, lid 1, Awb; art. 6:6, onderdeel a, Awb; art. 8:24, lid 2, Awb; art. 8:54 Awb; art. 3:69 BW. Niet overleggen machtiging is art. 6:6 Awb verzuim. Dit verzuim kan in verzet niet worden hersteld.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-01-2014 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2014/44
Niet-overleggen machtiging is gebrek dat tot niet-ontvankelijkverklaring kan leiden indien het niet tijdig wordt hersteld
TijdschriftartikelHoge Raad 10-01-2014
NJB 2014/377
Rechtseenheid. Awb-procesrecht. Niet overleggen machtiging is een verzuim als bedoeld in art. 6:6 Awb. Indien dit verzuim niet (tijdig) wordt hersteld, kan het in verzet niet alsnog worden hersteld.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-01-2014 (met noot)
P.G.J. Tiemessen
NTFR 2014/541
Niet tijdig overleggen schriftelijke machtiging: niet-ontvankelijkverklaring beroep is terecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO7505 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3568 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX2140 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:276 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:472 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2757 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1148
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14808
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1292
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1291
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:627
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:157
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3981
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:718
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1774
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2006
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2005
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2004
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:814
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3992
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4712
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:3195
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1313
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3543
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3169
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3199
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:441
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2420
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2301