Hoge Raad, 07-02-2014 / 13/03356


ECLIECLI:NL:HR:2014:262
Datum07-02-2014
InhoudsindicatieEchtscheiding. Alimentatie. Vaststelling draagkracht man. Slagende motiveringsklachten tegen oordeel dat onvoldoende inzicht is geboden in financiŽle positie.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-02-2014
NJB 2014/369
Alimentatie. Motivering. HR: De middelen klagen terecht over onbegrijpelijkheid van de overwegingen van het hof met betrekking tot de draagkracht van de man.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-02-2014
RAV 2014/99
Bestuurdersaansprakelijkheid. Maatstaf persoonlijke aansprakelijkheid. Is de bestuurder namens zijn vennootschappen een verplichting aangegaan waarvan hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat zijn vennootschappen deze niet zouden kunnen nakomen? Wist de bestuurder of had hij redelijkerwijze behoren te begrijpen dat de schuldeiser als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting schade zou lijden?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1131
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3478 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2717
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1076
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:48
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2219
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:518
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1068
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1131
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4139