Hoge Raad, 14-02-2014 / 13/00409


ECLIECLI:NL:HR:2014:277
Datum14-02-2014
InhoudsindicatieArtikel 6, lid 2, AKW; artikel 8 Vw 2000; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van zijn kind, wordt niet van de verzekering uitgesloten door koppelingswetgeving (artikel 6, lid 2, AKW). Artikel 6, lid 2, AKW is niet in strijd met artikel 3 Vierde Protocol EVRM.
Recht.nl artikelAfgeleid verblijfsrecht voorkomt uitsluiting sociale verzekering (18-02-2014)
In bijzondere situaties kan een staatsburger van een derde land een afgeleid verblijfsrecht ontlenen aan het EU-burgerschap van zijn kind. Uitsluiting van verzekering voor de Algemene Kinderbijslagwet is dan niet toegestaan volgens de Hoge Raad.
> Afgeleid verblijfsrecht voorkomt uitsluiting verzekering (Taxence.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/10.4
Surinaamse met afgeleid verblijfsrecht mag niet van kring der verzekerden worden uitgesloten
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014 (met noot)
P.E. Minderhoud
JV 2014/113
Kinderbijslag, Koppelingswet, Burgerschap van de Unie, Onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014 (met noot)
J.C.L.M. Fijen
NTFR 2014/773
Uitsluiting kinderbijslag van alleenstaande ouder zonder geldige verblijfstitel mogelijk strijdig met EU-recht I.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014 (met noot)
I. Eijkhout
USZ 2014/156
Verzekering AKW, Kind heeft Nederlandse nationaliteit, Burgerschap van de Unie, Verblijfsrecht ontlenen aan Unierecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014
BNB 2014/93
Weigering kinderbijslag wegens ontoereikend verblijfsrecht niet in strijd met Europees recht. Afgeleid verblijfsrecht ouder door EU-burgerschap kind
TijdschriftartikelHoge Raad 14-02-2014
RSV 2014/158
Een staatsburger van een derde land, die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van zijn kind, wordt niet van de verzekering uitgesloten door de koppelingswetgeving.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7740 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:725 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB7789 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:822 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4481
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4479
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3019
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1888
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3437
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:829
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:625
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:545
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2929
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5762
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2221
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:10161
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:732
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3026
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:730
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3809
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2424
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7277
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:4342