Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/04846


ECLIECLI:NL:HR:2014:2798
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieProcesrecht; pilotreglement Hof Den Bosch. Bezwaar tegen akte niet-dienen. Verzoeken om uitstel voor verrichten proceshandeling. Van het pilotreglement afwijkende vermeldingen in door het hof in het roljournaal ter beschikking gestelde formulieren. Vertrouwen advocaat op juistheid van (niet-correcte) informatie. Cassatie; afstand van proceskostenveroordeling.
Recht.nl artikelVernietigingen van akten niet-dienen (09-10-2014)
In alle drie de hier besproken zaken gaat het om de verlening van een akte niet-dienen van grieven. Een dergelijke beslissing heeft voor de appellant ingrijpende gevolgen: een appel waarin geen grieven tegen het bestreden vonnis worden aangevoerd, is volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk.
> Drie vernietigingen van akten niet-dienen (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
NJB 2014/1780
Pilotreglement Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Formulieren. De advocaat van de appellant verzoekt om uitstel met gebruikmaking van door het hof ter beschikking gestelde formulieren, die een ruimere uitstelregeling vermelden dan overeenkomt met het pilotreglement. Het hof handhaaft de uitstelregeling van het pilotreglement. HR: De advocaat van de appellant mocht afgaan op (niet-correcte) informatie in formulieren die door het hof ter beschikking waren gesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/418
Pilotreglement civiele dagvaardingsprocedures Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Akte niet-dienen m.b.t. memorie van grieven. Uitzondering op gevolgen overschrijding processuele termijn gerechtvaardigd?; onjuiste informatie in door hof ter beschikking gestelde formulieren. Afstand van proceskostenveroordeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
N. de Boer
JIN 2014/195
Procesrecht, Pilotreglement, Akte-niet-dienen
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
K. Teuben
JBPr 2015/16
Verlening akte niet-dienen van grieven, Pilotreglement Hof ’s-Hertogenbosch, Gebruik “oude” H-formulieren in roljournaal
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN8489 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7843 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA0721 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:533
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1075 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2568 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:474
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:83
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:39
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:68
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:40
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2047
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1882
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:940
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:847
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:807
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:533
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5666
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1273