Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/04146


ECLIECLI:NL:HR:2014:2813
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieProcesrecht; Landelijk procesreglement gerechtshoven. Bezwaar tegen akte niet-dienen. Onjuiste vermelding in roljournaal door administratieve vergissing. Functie roljournaal. Vertrouwen advocaat op juistheid van (niet-correcte) vermelding in roljournaal van het op de rol verhandelde.
Recht.nl artikelVernietigingen van akten niet-dienen (09-10-2014)
In alle drie de hier besproken zaken gaat het om de verlening van een akte niet-dienen van grieven. Een dergelijke beslissing heeft voor de appellant ingrijpende gevolgen: een appel waarin geen grieven tegen het bestreden vonnis worden aangevoerd, is volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk.
> Drie vernietigingen van akten niet-dienen (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
NJB 2014/1776
Procesreglement gerechtshoven. Roljournaal. De advocaat van de appellant verzoekt om uitstel voor het indienen van de memorie van grieven. Op 3 april 2013 vermeldt het roljournaal abusievelijk dat de zaak is aangehouden tot 7 mei 2013. Op 4 april 2013 wordt dit hersteld, waarna het roljournaal alsnog vermeldt dat de zaak is aangehouden tot 16 april 2013 (partijperemptoir). Op 16 april 2013 dient de advocaat van de appellant geen memorie van grieven in. Het hof verleent akte van niet-dienen verleent en verwerpt het appel. HR: De advocaat van de appellant mocht afgaan op (niet-correcte) informatie in het roljournaal.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/417
Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (LPR ). Akte niet-dienen m.b.t. memorie van grieven. Uitzondering op gevolgen overschrijding processuele termijn gerechtvaardigd?; onjuiste vermelding in roljournaal door administratieve vergissing; functie roljournaal; vertrouwen advocaat op juistheid van vermelding in roljournaal van het op de rol verhandelde.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
N. de Boer
JIN 2014/194
Landelijk procesreglement gerechtshoven, Akte niet-dienen, Administratieve vergissing
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
JBPr 2015/14
Verlening akte niet-dienen van grieven, Onjuiste vermelding in roljournaal
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN8489 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7843 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA0721 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:532
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1075 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2568 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:474
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:83
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:39
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:932
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:68
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:40
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2047
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1882
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:847
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:807
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:532