Hoge Raad, 30-09-2014 / 13/04434


ECLIECLI:NL:HR:2014:2852
Datum30-09-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het Hof heeft volstaan met constatering van de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2008:BD2578 en waarnaar is verwezen in ECLI:NL:HR2014:296 is het daartegen gerichte middel terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting met het in beginsel bij ontnemingszaken geldende maximum van 5.000.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
RvdW 2014/1145
Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn en vermindering betalingsverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1693