Hoge Raad, 14-11-2014 / 12/05832


ECLIECLI:NL:HR:2014:3041
Datum14-11-2014
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Artikelen 8:15, 8:18, lid 5, 8:31 en 8:42, lid 1, Awb. Klacht over rechterlijke onpartijdigheid i.v.m. eerdere behandeling van vergelijkbare zaken (oogst-op-stamconstructies) en wegens (vermeende) betrokkenheid uit hoofde van een eerdere werkkring. Rechter kan onder omstandigheden besluiten geen gevolgen te verbinden aan het door de inspecteur niet voldoen aan art. 8:42, lid 1, Awb.
Recht.nl artikelRechter die oud-collega van inspecteur is, is niet onpartijdig (18-11-2014)
Het gebeurt niet zo vaak dat een belanghebbende met succes weet te wraken of erin slaagt te bewijzen dat zijn wraking had moeten worden gehonoreerd. Maar in een recente zaak kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat sprake was van een gerechtvaardigde vrees dat een rechter vooringenomen was.
> Rechter die oud-collega van inspecteur is, is niet onpartijdig (Taxence.nl)
> Belastingkamer over rechterlijke onpartijdigheid, wraking en schending art. 6 EVRM (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/59.6
Schijn van partijdigheid rechter die in vorige functie actief was in taakgroep fraudebestrijding
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014
NJB 2014/2123
Schending eis van rechterlijke onpartijdigheid. Klacht over rechterlijke onpartijdigheid in verband met meerdere behandeling van vergelijkbare zaken (oogst-op-stamconstructies) ongegrond; klacht wegens (vermeende) betrokkenheid uit hoofde van een eerdere werkkring gegrond. Rechter kan onder omstandigheden besluiten geen gevolgen te verbinden aan het door de inspecteur niet voldoen aan art. 8:42, lid 1, Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014
JB 2015/3
Rechterlijke onpartijdigheid, Eerdere behandeling in vergelijkbare zaken, (Vermeende) betrokkenheid uit hoofde eerdere werkkring, Gevolgen verzuim ex art. 8:42 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
P.J. van Amersfoort
BNB 2015/46
Rechterlijke onpartijdigheid. Eerdere beslissingen in soortgelijke zaken. Betrokkenheid uit hoofde eerdere werkkring. Gevolg van verzuim om stukken over te leggen
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
B.M.E.M. Schols
NTFR 2015/932
Partijdige raadsheer in procedure over oogst-op-stamconstructie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU7352 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT9705 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1331 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:874 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:108 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1743 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1040
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:353
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3687
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3266
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2109
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1013
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2190
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3813
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8016
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:217
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7315
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1743
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2591
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:320
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7747