Hoge Raad, 31-10-2014 / 14/00873


ECLIECLI:NL:HR:2014:3068
Datum31-10-2014
InhoudsindicatieCassatie in het belang der wet; vervolg op HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, NJ 2014/300. Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet? Art. 475b e.v. Rv. Strekking regeling beslagvrije voet, minimaal noodzakelijke bestaanskosten, berekening. Karakter vakantiegeld, moment van uitbetaling. Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv; consequenties.
Recht.nl artikelBeperkingen aan beslag op vakantiegeld (31-10-2014)
​Op inkomen dat slechts door de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld boven de beslagvrije voet per maand uitkomt, is geen (volledig) beslag mogelijk. Dat heeft de Hoge Raad beslist.
> Beperkingen aan beslag op vakantiegeld (Rechtspraak.nl)
> Duidelijkheid over vakantiegeld en beslaglegging (Sacha Krekel, De Clercq)
> Beperkingen aan beslag op vakantiegeld (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
> Beslag op vakantiegeld beperkt (Valérie van der Vliet, Van Diepen Van der Kroef)
> Vakantiegeld: valt het wel of niet onder loonbeslag? (CMS Advocaten)
> Valt het vakantiegeld wel onder het beslag? (André Moerman, Schuldinfo.nl)
Recht.nl artikelDe deurwaarder en het vakantiegeld (23-05-2018)
In 2014 heeft de Hoge Raad voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder een beslag valt. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder, dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt echter vaak niet goed toegepast.
> De deurwaarder heeft mijn vakantiegeld! (André Moerman, Schuldinfo.nl)
> Beperkingen aan beslag op vakantiegeld (Recht.nl Nieuws, 31/10/2014)
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014
NJB 2014/2015
Beslagvrije voet. Vakantiegeld. Cassatie in het belang der wet. Vervolg op HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, NJ 2014/300. HR: Beslag op vakantiegeld is ongeldig indien en voor zover het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) in de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld werd opgebouwd, beneden de beslagvrije voet bleef, ongeacht of in die maand beslag lag.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014
RvdW 2014/1203
Cassatie in het belang der wet. Eindarrest na tussenarrest van 6 juni 2014, NJ 2014/300. Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet van art. 475b e.v. Rv?; strekking regeling beslagvrije voet; jaarlijkse uitbetaling vakantiegeld op één lijn met nabetaling maandelijkse bedragen voor opgebouwd vakantiegeld. Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014 (met noot)
P.A. Hogewind-Wolters
JAR 2014/299
Cassatie in het belang der wet, Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014
JOR 2014/346
Beslagvrije voet bij beslag op (van AOW-uitkering deel uitmakend) vakantiegeld, Strekking beslagvrije voet, Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv op jaarlijkse uitbetaling vakantiegeld, Cassatie in belang der wet
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014
Prg. 2014/299
Arbeidsrecht. Beslagrecht. Dient jaarlijks vakantiegeld bij de berekening van de beslagvrije voet te worden toegerekend aan de maand waarin het vakantiegeld is uitbetaald? Neen. Vakantiegeld dient te worden toegerekend aan maand waarin recht op vakantiegeld is opgebouwd.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014 (met noot)
J.J.W. van Ladesteijn
JIN 2015/3
Beslagvrije voet, Vakantiegeld, Periodieke uitkeringen ineens
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014 (met noot)
C.J. Frikkee
TRA 2015/16
De beslagvrije voet en vakantiegeld.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014 (met noot)
A.W. Jongbloed
JBPr 2015/6
Cassatie in belang der wet, Beslag op eenmaal per jaar uitgekeerd vakantiegeld in relatie tot beslagvrije voet
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014
FIP 2015, sign. 52
Vakantiegeld en beslagvrije voet
TijdschriftartikelHoge Raad 31-10-2014 (met noot)
A.I.M. van Mierlo
NJ 2016/217
Cassatie in het belang der wet. Eindarrest na tussenarrest van 6 juni 2014, NJ 2014/300. Valt eens per jaar uitgekeerd vakantiegeld onder de beslagvrije voet van art. 475b e.v. Rv?; strekking regeling beslagvrije voet; jaarlijkse uitbetaling vakantiegeld op één lijn met nabetaling maandelijkse bedragen voor opgebouwd vakantiegeld. Overeenkomstige toepassing art. 475b lid 3 Rv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1342 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1759 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3480
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1754
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4426
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:576
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1257
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1821
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2221
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:396
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1682
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1022
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2844
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4010
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2373
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2195
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6589
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6587
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2264
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1820
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1753