Hoge Raad, 04-11-2014 / 12/03548


ECLIECLI:NL:HR:2014:3099
Datum04-11-2014
InhoudsindicatieBewijsklacht opzet op het medeplegen van het na de poging tot diefstal toegepaste geweld faalt. N.a.v. CAG overweegt de HR nog het volgende. Niet alleen de delictsomschrijving, maar in het concrete geval ook de tll. bepaalt waarop het opzet van de verdachte moet zijn gericht. Dat is niet anders ingeval medeplegen is tenlastegelegd. I.c. moet daarom uit de bewijsmotivering kunnen volgen dat het opzet van de verdachte was gericht op onder meer het (kennelijk tezamen en in vereniging met anderen) plegen van geweld en/of bedreiging met geweld welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond uit het met een wapen afvuren van kogels op die [persoon], hetgeen het geval is.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-11-2014
NJB 2014/2066
Waarop het opzet gericht moet zijn: niet alleen de delictsomschrijving, maar in het concrete geval ook de tenlastelegging bepaalt waarop het opzet van de verdachte moet zijn gericht. Dat geldt ook in het geval dat medeplegen ten laste is gelegd.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-11-2014
RvdW 2014/1259
Medeplegen poging tot diefstal met geweld.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-11-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/502
Medeplegen poging tot diefstal met geweld.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-11-2014
NBSTRAF 2014/289
Opzet, Medeplegen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1939 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:434 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1939 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:345
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5390
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1357