Hoge Raad, 07-11-2014 / 14/01595


ECLIECLI:NL:HR:2014:3117
Datum07-11-2014
InhoudsindicatieArt. 6, lid 2, EVRM. Fictie van art. 30a Wet LB 1964 vormt geen toereikende basis om beboetbaar feit aan te nemen. Matiging boete in verband met overschrijding redelijke termijn. Invloed uitstel voor motivering van het hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/58.7
Zesmaandsfictie vormt geen toereikende basis om beboetbaar feit aan te nemen. Redelijke termijn
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2014/2724
Zesmaandsfictie van art. 30a Wet LB werkt niet door naar boetegrondslag.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014
USZ 2014/417
Redelijke termijn, Uitstel voor indiening gronden hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014
JB 2015/2
Redelijke termijn, Uitstel voor indiening gronden hoger beroep. Naheffingsaanslagen loonbelasting/premie volksverzekeringen.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2015/57
Zesmaandsfictie bij niet-voldoen aan verplichtingen inhoudingsplichtige vormt geen toereikende basis om beboetbaar feit aan te nemen. Redelijke termijn. Invloed uitstel voor motivering hoger beroep
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2014 (met noot)
E. Poelmann
FED 2015/35
Zesmaandsfictie is ontoereikend als zelfstandige boetegrondslag
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:354
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1079 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:187 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:570
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2329
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:354
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10247