Hoge Raad, 21-11-2014 / 14/01715


ECLIECLI:NL:HR:2014:3321
Datum21-11-2014
InhoudsindicatieFormeel belastingrecht; art. 6 EVRM en art. 8:73 Awb. Standaarduitstel voor motivering pro forma bezwaar van vier weken vormt geen bijzondere omstandigheid.
Recht.nl artikelGeen schadevergoeding over extra verleend uitstel bezwaarschrift (26-11-2014)
De normale termijn van vier weken die men krijgt om een verzuim in het bezwaarschrift te herstellen, geeft de inspecteur niet meer tijd om te beslissen. Verder verleend uitstel leidt wel tot verlenging van de beslistermijn, zodat over deze periode geen schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn is te vragen.
> Geen schadevergoeding over extra verleend uitstel (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/61.8
Verlenging redelijke termijn door langdurig uitstel voor motivering
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
A.A. Fase
NTFR 2014/2994
Langer uitstel voor motivering bezwaar is bijzondere omstandigheid bij overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
BNB 2015/8
Redelijke termijn. Op verzoek van belanghebbende verleend uitstel voor motivering pro forma bezwaar dat de standaard uitsteltermijn van vier weken overschrijdt, vormt bijzondere omstandigheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:756
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2330 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5691
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2446
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2329
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:756
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3521