Hoge Raad, 02-12-2014 / 12/04062


ECLIECLI:NL:HR:2014:3474
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieMedeplegen versus andere deelnemingsvormen. Wanneer is de samenwerking zo nauw en bewust geweest dat van medeplegen mag worden gesproken? HR formuleert aandachtspunten voor de strafrechtelijke beoordeling van tlgd medeplegen. HR stelt voorop dat de kwalificatie van medeplegen alleen gerechtvaardigd is indien de bewezenverklaarde intellectuele en/of materiŽle bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Dat geldt in vergelijkbare zin indien het medeplegen - bv. in de vorm van "in vereniging" - een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving. HR biedt de praktijk handvatten wanneer en in welke mate het oordeel dat sprake is van medeplegen - en niet van bv. medeplichtigheid - nadere (bewijs)motivering behoeft en welke vragen daarbij beantwoording verdienen. Voorts plaatst HR enkele opmerkingen over de wijze van ten laste leggen.
Recht.nl artikelHoge Raad licht verschil tussen medeplegen versus medeplichtigheid toe (03-12-2014)
Het ontbreken van een precieze afgrenzing tussen medeplegen en de andere deelnemingsvormen brengt mee dat het OM er in voorkomende gevallen goed aan doet de rechter een keuzemogelijkheid te bieden door daarop toegesneden varianten in de tenlastelegging op te nemen. Als het OM evenwel uitsluitend het medeplegen en niet ook de medeplichtigheid heeft tenlastegelegd, moet de rechter vrijspreken indien het medeplegen niet kan worden bewezen, ook al zou vaststaan dat de verdachte medeplichtig was aan het feit.
> Hoge Raad licht verschil tussen medeplegen versus medeplichtigheid toe (Bijzonderstrafrecht.nl)
Recht.nl artikelTopscriptie: Het overzichtsarrest over medeplegen (03-04-2019)
De strafkamer van de Hoge Raad is betrekkelijk recent begonnen met het wijzen van 'overzichtsarresten'. Eind 2014 viel die eer te beurt aan het leerstuk medeplegen. De Hoge Raad bood middels 'enige aandachtspunten' zogenoemde 'handvatten' aan de rechtspraktijk. Ruim drie jaar later wordt in deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde scriptie de balans opgemaakt. Onderdeel van het onderzoek is een analyse van enkele honderden hofarresten.
> Masterscriptie 'Het overzichtsarrest over medeplegen: een doeltreffende handreiking aan de gerechtshoven?' (Kawa Rasul, Erasmus School of Law / NJB.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
NJB 2014/2278
Overzichtsarrest aandachtspunten medeplegen, art. 47 Sr. Maatstaven medeplegen: Voor medeplegen moet sprake zijn geweest Ďvan een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderení. Het accent ligt daarbij op de samenwerking en minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht. Verdachteís intellectuele en/ of materiŽle bijdrage aan het delict moet van voldoende gewicht zijn. De Hoge Raad geeft aan waarom het relevant is medeplegen en medeplichtigheid van elkaar te onderscheiden. Bewijsmotivering medeplegen: Indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit medeplichtigheidachtige gedragingen (zoals verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij vlucht), dient de rechter in geval van een bewezenverklaring van medeplegen in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Daarbij kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet-terugtrekken op een daartoe geŽigend tijdstip. Aan het zich niet distantiŽren komt daarbij op zichzelf geen grote betekenis toe. Bijzondere vormen van medeplegen: De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak vůůr het strafbare feit is geleverd. Zeker in dergelijke bijzondere situaties dient in de bewijsvoering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken. In casu ontoereikende motivering medeplegen, welke motivering Ė in de kern Ė steunt op verdachteís aanwezigheid bij het delict, diens instemming om te blijven wachten en diens niet-distantiŽren.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
RvdW 2015/45
Overzichtsarrest medeplegen versus andere deelnemingsvormen.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
NBSTRAF 2015/24
Deelnemingsvormen, Medeplegen, Medeplichtigheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2015/11.7
Hoge Raad licht verschil toe tussen medeplegen en medeplichtigheid
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
M en R 2015/17
Standaardjurisprudentie Hoge Raad inzake medeplegen ex artikel 47 Sr. Medeplegen versus de andere deelnemingsvormen (o.a. medeplichtigheid)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014 (met noot)
R.B.H. Beune
NTFR 2015/971
Hoge Raad geeft handvatten voor afgrenzing tussen medeplegen en medeplichtigheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014 (met noot)
P.A.M. Mevis
NJ 2015/390
Overzichtsarrest medeplegen versus andere deelnemingsvormen. Gezamenlijke uitvoering. Extra motivering bij medeplegen door gedragingen die gewoonlijk medeplichtigheid opleveren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK3356 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6581 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5140 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9972 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO2629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6505 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1593 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1305
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:718 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1316 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:716 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1323 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1320 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3022 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:928 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:883 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1321 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2861 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2126 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1020 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1794 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:382 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2886 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1019 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1319 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3317 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3427 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3218 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2860 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1235 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1094 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:929 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:10 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:893 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3571 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3165 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1808 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2799 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:437 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2453 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:419 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:297 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:662 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1318 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:371 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2056 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1403 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2884 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:16 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:133 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:243 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:796 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:944 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:583 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:631 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1216 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:441 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:446 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:719 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:315 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1146 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:771 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:280
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:228
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:189
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:494
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:432
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1865
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4246
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4245
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1000
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:393
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:387
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2640
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1302
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2539
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2538
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:732
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:571
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:567
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:316
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:524
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:417
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2317
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2107
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1474
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:978
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2856
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:748
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:5
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:577
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:566
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:456
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:418
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:404
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:398
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:393
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:389
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:293
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:222
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:74
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:73
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:72
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:23
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:3
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:2
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2655
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1981
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1602
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1600
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1344
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1210
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:724
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:685
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:678
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:673
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:641
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:635
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:603
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:602
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:585
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:564
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:481
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:453
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:451
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:361
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:360
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:344
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:338
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:317
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:281
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:265
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:234
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:230
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:29
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:16
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:741
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:499
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:210
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1864
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12018
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1402
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1269
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1232
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1078
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1030
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:958
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:850
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:826
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:641
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:630
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:626
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:605
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:508
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:498
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:406
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:405
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:404
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:391
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:388
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:385
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:283
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:101
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:793
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:781
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:776
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:504
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:500
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:312
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:2292
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1490
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1394
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1067
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:762
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:602
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:587
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:584
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:573
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:565
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:479
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:334
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:333
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:221
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:107
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:92
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:84
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3445
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3428
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3423
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3414
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:3411
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2588
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:171
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:164
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5907
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:438
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4355
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3471
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2743
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2678
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2599
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2452
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2450
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2391
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2203
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2056
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1999
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1938
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1500
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1388
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1306
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1032
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1027
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:969
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:954
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:803
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:583
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:482
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:375
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:309
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:140
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1700
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:747
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3251
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4696
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2537
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2456
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1305
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:912
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2700
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:6489
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3994
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3808
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3803
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3802
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:5006
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:4988
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:882
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:881
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3752
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3064
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2788
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1770
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1765
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:898
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:691
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:652
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:474
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:473
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:472
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7580
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7154
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6127
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6125
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:429
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2661
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:980
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:977
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:735
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3213
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3086
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3063
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2398
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5331
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5256
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3960
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3959
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7038
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7037
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:820
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9654
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4482
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4131
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4097
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4093
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:988
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2018:138
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:730
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:789
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:776
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2299
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2297
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1268
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1267
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3445
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10390
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4680
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10370
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3516
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1190
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:856
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:16383
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12047
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12021
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10589
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10587
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10585
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9744
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9743
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9742
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:6937
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4592
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2497
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:246
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:69
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1901
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1428
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:411
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:30
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5919
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:4609
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3101
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:877
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:2004
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:2001
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1997
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1389
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5669
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5579
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5564
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:7321
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3725
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3724
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3670
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3650
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4354
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4216
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4215
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4157
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:9102
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1314
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9526
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7339
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:192
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:191
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:190
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:38
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:21
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:5
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:939
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:938
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:937
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:869
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2940
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2377
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2262
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:924
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:163
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8648
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1020
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9308
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8051
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5174
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5053
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2204
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6365
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1481
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:938
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:840
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:657
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:656
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11676
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11675
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:8077
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:8076
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8901
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8808
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8804
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8717
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1421
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1309
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1308
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:441
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6031
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6030
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6026
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3472
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11144
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11142
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1971
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1462
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1460
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:901
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8799
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8441
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8039
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8037
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7500
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7499
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6343
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5391
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5387
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4737
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2472
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2467
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2015:15
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2015:12
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3201
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2337
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1397
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1395
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1394
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:623
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7634
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6081
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1854
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1853
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4964
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4886
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4884
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:640
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:639
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10415
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10413
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7966