Hoge Raad, 02-12-2014 / 12/05511


ECLIECLI:NL:HR:2014:3490
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieOntvankelijkheid vordering b.p. en kosten rechtsbijstand. De civiele rechter heeft de vordering b.p. reeds bij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. s Hofs oordeel dat de b.p. daarom geen belang heeft bij haar vordering in het strafgeding geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoeft geen nadere motivering. De opvatting dat de b.p. wel belang heeft bij haar vordering tot vergoeding van de kosten van het beslag nu deze gevorderde kosten niet door de civiele rechter zijn toegewezen, is in strijd met het systeem van de wet. De civiele rechter heeft de vordering van die kosten afgewezen. Indien de b.p. het niet eens is met die beslissing kan zij tegen die beslissing hoger beroep instellen. Voor zover het middel klaagt dat het Hof i.s.m. art. 592a Sv niet heeft beslist over de verwijzing in de kosten, is het gegrond. HR doet wat het Hof had behoren te doen en geeft alsnog toepassing aan art. 592a Sv en wijst de vordering tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in het strafproces af. CAG: anders.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2015/16
Ontvankelijkheid benadeelde partij na beslissing civiele rechter over de vordering; kostenveroordeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
RvdW 2015/49
Ontvankelijkheid benadeelde partij na beslissing civiele rechter over de vordering; kostenveroordeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7077 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4442 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:686
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2053
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1040