Hoge Raad, 16-12-2014 / 12/04359


ECLIECLI:NL:HR:2014:3618
Datum16-12-2014
InhoudsindicatieWitwassen, art. 420bis Sr. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150 en ECLI:NL:HR:2014:702. 1. Bewijsklacht. Uit de afsluitende overweging waarin het Hof in dit verband o.m. verwijst naar diefstallen door verdachte, vloeit rechtstreeks voort dat voormelde geldbedragen onmiddellijk afkomstig waren uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Het Hof - dat kennelijk ervan uitging dat een nadere motivering nodig was - heeft in dit verband weliswaar overwogen dat het voorhanden hebben van de geldbedragen heeft bijgedragen tot het verbergen of verhullen van de criminele herkomst ervan, maar heeft tegelijkertijd niet meer vastgesteld dan dat verdachte een geldbedrag onder zich had en een geldbedrag in een kluis in zijn woning bewaarde, terwijl uit die vaststellingen niet z.m. voortvloeit dat verdachte daarmee in het bijzonder ook de criminele herkomst van dat geld heeft getracht te verbergen of te verhullen. Voor vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak voor een nieuwe behandeling bestaat echter onvoldoende grond, aangezien door zo een partiŽle vernietiging de aard en de ernst van het feit in zijn geheel beschouwd niet wordt aangetast. 2. Slagende klacht over de verbeurdverklaring van een personenauto. Bij de aan de HR gezonden stukken bevindt zich een beslissing tot teruggave van een in beslag genomen personenauto. Hieruit volgt dat het beslag op deze personenauto reeds was beŽindigd t.t.v. de beslissing van het Hof tot verbeurdverklaring daarvan. De verbeurdverklaring is daarom niet begrijpelijk.
Recht.nl artikelECLI:NL:HR:2014:3618 (17-12-2014)
De Hoge Raad zet de voorwaarden voor witwassen nog eens uiteen.
> Hoge Raad zet voorwaarden witwassen nog eens uiteen (Bijzonderstrafrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 16-12-2014
RvdW 2015/103
Witwassen van al dan niet uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
TijdschriftartikelHoge Raad 16-12-2014
NBSTRAF 2015/66
Witwassen.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-12-2014 (met noot)
N. Keijzer
NJ 2015/160
Witwassen van al dan niet uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2001 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:150 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1688
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX6396
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2842 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:888 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:501 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1256 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5706 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:122
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:605
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:780
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:959
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:937
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2863
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1688
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX6396
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1589
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3719
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2867
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9526
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9525
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7466
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2505