Hoge Raad, 19-12-2014 / 13/04451


ECLIECLI:NL:HR:2014:3679
Datum19-12-2014
InhoudsindicatieGezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket; zeldzame ziekte; verzekerde (kind) voldoet niet aan één van de voorwaarden in de Regeling zorgverzekering (leeftijd van 18 jaar of ouder). Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, beperking tot verzekerd pakket (art. 11 Zvw). Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling; sociale verzekering voor de gehele bevolking. Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, NJ 1989/469 (Harmonisatiewet); derogerende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW).
Recht.nl artikelIn exceptioneel geval recht op vergoeding niet-gedekte zorg basispakket (19-12-2014)
In uitzonderlijke gevallen bestaat bij een zorgverzekering aanspraak op vergoeding van zorg die geen deel uitmaakt van het het basispakket, aldus de Hoge Raad in een uitspraak over een meisje van elf jaar oud dat lijdt aan een zeer zeldzame ziekte. De Hoge Raad stelt dat de verzekeraar het middel behoort te vergoeden omdat de enige reden dat het geneesmiddel niet in het basispakket voor kinderen zit, is dat er bij kinderen onvoldoende onderzoek naar het geneesmiddel is gedaan.
> In exceptioneel geval recht op vergoeding niet-gedekte zorg (Rechtspraak.nl)
> Geen verzekerde zorg, toch recht op vergoeding? (Steef Verheijen, Dirkzwager)
> Zorgverzekering: slechts bij hoge uitzondering vergoeding van zorg buiten het verzekerde basispakket mogelijk (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014
NJB 2015/97
Zorgverzekeringswet. Wet in formele zin. Strikte toepassing. Hoge uitzondering. Een elfjarig meisje lijdt aan de zeer ernstige en pijnlijke aandoening systematische sclerose. De arts schrijft het geneesmiddel bosentan voor. Voor volwassenen zit dit geneesmiddel in het verzekerd pakket van de verplichte zorgverzekering, maar voor kinderen niet. Moet de zorgverzekeraar dekking verlenen? HR: Een zorgverzekeraar kan in het kader van de verplichte zorgverzekering niet worden verplicht tot het verstrekken of vergoeden van zorg die geen deel uitmaakt van het verzekerd pakket. Dit lijdt uitzondering indien sprake is van bijzondere omstandigheden die niet zijn verdisconteerd in de afweging van de wetgever en die strikte toepassing van de wet zozeer in strijd doen zijn met algemene rechtsbeginselen of (ander) ongeschreven recht dat die toepassing achterwege moet blijven. Dit kan slechts bij hoge uitzondering worden aangenomen. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat aanspraak bestaat op verstrekking van bosentan aan de dochter, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
E.H. Hulst
TGMA 2014/17
Zorgverzekering. Vergoeding van zorg buiten basispakket.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014
RvdW 2015/87
Zorgverzekeringswet (Zvw). Verplichting zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket aan elfjarig kind met zeldzame ziekte?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
T.A.M. van den Ende
USZ 2015/76
Gezondheidsrecht, Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket, Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling, Sociale verzekering voor gehele bevolking, Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014
TvGr 2015/79
Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
A.F.H. ten Brummelhuis
GJ 2015/31
Zorgverzekeraar, Vergoeding geneesmiddel, Verzekerd pakket, Zeldzame ziekte, Voorwaarden Regeling Zorgverzekering, Privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst, Dwingend publiekrechtelijke regeling, Verdisconterende omstandigheden.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
Lisman
JGR 2015/6
Aanspraak, Vergoeding, Voorwaarden in bijlage 2, Off-labelgebruik, Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
R.J.B. Schutgens, F.S. Bakker
JB 2015/48
Gezondheidsrecht, Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket, Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling, Sociale verzekering voor gehele bevolking, Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, Toetsingsverbod, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid, Toepassing van ongeschreven recht contra legem.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014
RAV 2015/33
Zorgverzekering. Redelijkheid en billijkheid. Kan een zorgverzekeraar worden verplicht tot het verstrekken of vergoeden van zorg die geen deel uitmaakt van het verzekerd pakket?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
R.J.B. Schutgens, F.S. Bakker
JIN 2015/116
Gezondheidsrecht, Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling, Sociale verzekering voor gehele bevolking. Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, Toetsingsverbod, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid, Toepassing van ongeschreven recht contra legem
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
J.W.C. van Rossem
AB 2015/278
Vanwege bijzondere omstandigheden die niet zijn verdisconteerd in de afweging van de wetgever, kan een zorgverzekeraar worden verplicht tot het vergoeden van een geneesmiddel dat geen deel uitmaakt van het verzekerd pakket. Art. 120 Grondwet staat hieraan niet in de weg.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
J. Legemaate
NJ 2015/344
Zorgverzekeringswet (Zvw). Verplichting zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket aan elfjarig kind met zeldzame ziekte? Inhoud en strekking Zorgverzekeringswet; dwingendrechtelijke beperking van dekking tot verzekerd pakket; geen rechterlijke toetsing afweging wetgever aan algemene rechtsbeginselen of ander ongeschreven recht, ook niet in sleutel redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW). Afwijking o.g.v. bijzondere omstandigheden die niet zijn verdisconteerd in afweging wetgever; derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV9435 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AA7653 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BF0927 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1745
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:729 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3241 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:469 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5500 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:143
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2544
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1609
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:50
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4646
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2867
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4335
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2016:120
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5933