Hoge Raad, 07-03-2014 / 13/02839


ECLIECLI:NL:HR:2014:524
Datum07-03-2014
InhoudsindicatieVerzoek tot faillietverklaring op grond van bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat. Summierlijk blijken van bestaan vorderingsrecht, art. 6 lid 3 Fw. Feiten en omstandigheden waarmee in het verstekvonnis geen rekening is gehouden.
Recht.nl artikelFaillietverklaring na verstekvonnis waartegen nog verzet open staat? (18-03-2014)
Nu een verstekvonnis wordt gewezen zonder dat de gedaagde is gehoord, kan in het kader van de toetsing of summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van de aanvrager van een faillissement (artikel 6 lid 3 Fw) de juistheid van dat verstekvonnis niet zonder meer uitgangspunt zijn, indien daartegen verzet is ingesteld of nog kan worden ingesteld.
> Faillietverklaring op grond van bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
> Verstekvonnis is niet (altijd) voldoende voor faillissementsaanvraag (Floris Lewis, Thöenes Van der Hoeff)
> Verstekvonnis als grondslag voor faillissementsaanvraag, mag dat? (Lonni Westland, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 07-03-2014
NJB 2014/572
Faillissementsaanvraag. Summier onderzoek. Verstekvonnis. A wordt bij verstekvonnis veroordeeld tot betaling aan twee stichtingen. De stichtingen vragen het faillissement van A aan. Blijkt summierlijk van het vorderingsrecht van de stichtingen? HR: Vooropstelling: zie hoofdtekst. Bij de behandeling van een faillissementsaanvraag van een aanvrager wiens vordering bij verstekvonnis is toegewezen, is de rechter gehouden stellingen van de bij verstek veroordeelde over feiten en omstandigheden die niet ter kennis van de verstekrechter waren gebracht, te betrekken bij zijn oordeel of summierlijk blijkt van het vorderingsrecht van de aanvrager. Dat geldt ook buiten het geval dat het verstekvonnis berust op een kennelijke vergissing of er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-03-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/155
Verzoek tot faillietverklaring o.g.v. bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat; summierlijk blijken vorderingsrecht schuldeiser; taak rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-03-2014 (met noot)
C. Rijckenberg
JOR 2014/217
Faillietverklaring, Summierlijk blijken van vorderingsrecht aanvrager, Juistheid van verstekvonnis kan niet zonder meer uitgangspunt zijn voor bestaan vorderingsrecht aanvrager indien daartegen verzet is of kan worden ingesteld
TijdschriftartikelHoge Raad 07-03-2014
FIP 2014, sign. 261
Verstekvordering en faillissementsaanvraag
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1828
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:367
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:141
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:502
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1828
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2385
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14329
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3418