Hoge Raad, 28-03-2014 / 13/03554


ECLIECLI:NL:HR:2014:689
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieProject Bank Zonder Naam. Art. 16, lid 4, AWR; art. 63 VWEU. Verlengde navorderingstermijn. Voortvarendheidseis.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2014/1047
Voortvarendheid toetsen vanaf moment dat FIOD informatie ontvangt.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
NJB 2014/749
Diverse kwesties in verband met de op grond van een arrest van het HvJ geldende voortvarendheidseis voor het met toepassing van de verlengde navorderingstermijn opleggen van navorderingsaanslagen: (i) met welke Ďaanwijzingení begint de termijn te lopen?, (ii) is de FIOD-ECD i.c. aan te merken als Nederlandse belastingautoriteit als bedoeld in het arrest van het HvJ, (iii) nadere uitgangspunten voor de beoordeling of voortvarend genoeg gehandeld is, waarbij oa aan de orde komt de verhouding tot de beoordelingsvrijheid van belastingautoriteiten bij de organisatie en inrichting van de werkzaamheden. In casu acht de HR het oordeel van het Hof dat in de onderzoeksfase niet aan de voortvarendseis is voldaan, onvoldoende gemotiveerd (anders: de A-G).
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/16.6
Hof ís-Hertogenbosch moet onderzoeken of vereiste voortvarendheid in acht is genomen bij BZN-project
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2014/
Project Bank Zonder Naam. Verlengde navorderingstermijn. Voortvarendheidseis
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2364
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1032 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5074 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1411 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5254 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2761
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4042
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3284
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:977
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3293
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:709
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2720
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5250
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9135
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2557
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2556
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4319
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:220
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8363
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3854
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3767
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2190
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6182
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7169
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5532
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3529
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1781
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:596
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2591
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2572
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2723
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2722
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2721
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2719
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2699
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1029
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5261
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4489
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3406
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2364
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:9307
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:86
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8039
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2908
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2420
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3853
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9617
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3292
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3289
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3274
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:302
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8742
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4747
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1117