Hoge Raad, 28-03-2014 / 12/03888


ECLIECLI:NL:HR:2014:699
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieArt. 8:41, lid 2, Awb; art. 6, lid 1, EVRM. Griffierecht. Geen niet-ontvankelijkverklaring als betrokkene griffierecht niet kan betalen.
Recht.nl artikelGriffierecht kan in bijzondere gevallen bij onvermogen worden verminderd (28-03-2014)
Het verschuldigde griffierecht kan in specifieke omstandigheden worden verlaagd vanwege de financiŽle positie van belanghebbende. Dat oordeelde de Hoge Raad in een belastingzaak.
In het algemeen kan volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat het heffen van griffierecht de toegang tot de rechter niet in de weg staat. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin het griffierecht het voor een rechtszoekende onmogelijk maakt om de (bestuurs)rechter te raadplegen. Dat deed zich in deze zaak voor.
> Arme belanghebbende hoeft minder griffierecht te betalen (Taxence.nl)
> Belastingkamer Hoge Raad over griffierecht en het recht op toegang tot de rechter (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
> Uitspraak Hoge Raad steun voor sociale advocatuur (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
NJB 2014/744
Griffierecht vs recht op toegang tot de rechter. Rechtseenheid. Waarborg van dit recht kan in boetezaken rechtstreeks op art. 6 EVRM worden gebaseerd, maar kan deze waarborg ook in zuivere belastingzaken (waarop art. 6 EVRM niet van toepassing is) worden geŽffectueerd en, zo ja, wat is de grondslag? In het algemeen kan aangenomen worden dat regeling in het bestuursrecht over heffing van griffierecht van dien aard is dat rechtzoekenden daarmee de toegang tot de rechter niet wordt ontnomen. I.c. evenwel zodanige omstandigheden dat niet-ontvankelijkverklaring wegens niet betaling van griffierecht achterwege dient te blijven.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/16.8
Belastingrechter mag wettelijk verschuldigd griffierecht matigen
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
R. den Ouden
NTFR 2014/1149
Griffierecht kan toegang tot de rechter verhinderen.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
USZ 2014/158
Griffierecht, Geen niet-ontvankelijkverklaring (hoger) beroep als betrokkene griffierecht niet kan betalen, Toegang tot de rechter, Geen verzuim als bedoeld in art. 8:41 lid 6 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
JB 2014/101
Griffierecht, Geen niet-ontvankelijk verklaring (hoger) beroep als betrokkene griffierecht niet kan betalen, Toegang tot de rechter, Geen verzuim als bedoeld in art. 8:41 lid 6 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
E. Thomas
Een griffierecht van Ä 20 kan een wezenlijke belemmering vormen voor het recht op toegang tot de rechter
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
J.C.K.W. Bartel
BNB 2014/135
Griffierecht. Geen niet-ontvankelijkverklaring als betrokkene griffierecht niet kan betalen
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ4443 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9393 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:282 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:354 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3650 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3343 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:706 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:284 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:283 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2376 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5564 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1197
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:387
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2663
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3606
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1727
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2585
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1271
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1267
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2870
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4468
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4785
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1733
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2810
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1154
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2378
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1579
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1687
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1686
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:889
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:32
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:4
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:417
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:666
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:363
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1266
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3192
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4619
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4617
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2267
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8946
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:302
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4994
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4687