Hoge Raad, 28-03-2014 / 12/04517


ECLIECLI:NL:HR:2014:718
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieKB-Lux. Art. 8:73 Awb. Schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof had de Minister van Veiligheid en Justitie in de gelegenheid moeten stellen als partij aan het geding deel te nemen.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
A.A. Feenstra
NTFR 2014/1094
Hof heeft ten onrechte minister van Veiligheid en Justitie niet in het geding betrokken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3128 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2264
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3130
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3129
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2578
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3159
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3158
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6455
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5065
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4210
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4209