Hoge Raad, 28-03-2014 / 13/02184


ECLIECLI:NL:HR:2014:740
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Profiteren van wanprestatie. Verhuurder schendt voorkeursrecht huurder door verkoop pand aan derde die het pand doorverkoopt aan vierde. Derde komt na verkoop en voor levering op de hoogte van voorkeursrecht. Handelt derde onrechtmatig jegens huurder door vervroegde levering aan vierde?
Recht.nl artikelLevert het profiteren van andermans wanprestatie een onrechtmatige daad op? (31-03-2014)
De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gewezen over het profiteren van andermans wanprestatie, waarin kort gezegd is geoordeeld dat de handelswijze van een partij onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens een derde wiens recht daardoor wordt gefrustreerd.
> Levert het profiteren van andermans wanprestatie een onrechtmatige daad op? (Elvira Bergansius, Bird & Bird)
> Profiteren van wanprestatie slechts onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Profiteren van andermans wanprestatie: onrechtmatig? (Thomas van Vugt, AMS Advocaten)
> Schending van een voorkeursrecht – profiteren van wanprestatie (Jasper Molenaar, Dirkzwager)
> Voordeel door een toerekenbare tekortkoming van een derde; geniet met mate! (Isabel van Tuyll van Serooskerken, Van Benthem & Keulen)
> Meewerken aan wanprestatie (Edith Dutmer, Nysingh)
> Koper die een aanvankelijk onbekend voorkeursrecht schendt, handelt alleen onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
NJB 2014/733
Onrechtmatige daad. Profiteren van wanprestatie. Nadat Joba een aantal panden heeft gekocht en een deel daarvan heeft doorverkocht, maar voordat de panden aan haar zijn geleverd of door haar zijn doorgeleverd, raakt Joba ermee bekend dat een huurder van een van de panden een contractueel voorkeursrecht op het pand heeft. Vervolgens werkt Joba mee aan vervroegde levering en doorlevering van dat pand. Het hof oordeelt dat Joba onrechtmatig jegens de huurder heeft gehandeld door te profiteren van de wanprestatie van de verhuurder. HR: Het stond Joba in beginsel vrij om de nakoming van de koopovereenkomsten na te streven. Zodanige handelwijze kan onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig zijn jegens degene die het voorkeursrecht heeft, waarbij met name valt te denken aan het geval dat sprake is van onevenredigheid tussen het belang bij nakoming van de koopovereenkomsten en het belang dat bestaat bij het kunnen uitoefenen van het voorkeursrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/194
Profiteren van wanprestatie (schending voorkeursrecht huurder) onrechtmatig?; maatstaf; bijzondere omstandigheden; onevenredigheid belangen.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/194
Profiteren van wanprestatie (schending voorkeursrecht huurder) onrechtmatig?; maatstaf; bijzondere omstandigheden; onevenredigheid belangen.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
P.C.M. Kemp
JIN 2014/92
Onrechtmatige daad, Profiteren van wanprestatie, Voorkeursrecht
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
M. Malycha
JOR 2014/189
Onrechtmatige daad, Profiteren van wanprestatie, Verhuurder schendt voorkeursrecht van huurder door pand te verkopen aan derde, die doorverkoopt aan vierde, Derde komt na verkoop en vóór levering op de hoogte van voorkeursrecht, Handelt derde onrechtmatig jegens huurder door vervroegde levering aan vierde
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
RN 2014, 51
Voorkeursrecht huurder. Leidt aanvaarding van levering tot onrechtmatige daad jegens voorkeursgerechtigde?
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
RAV 2014/60
Huur bedrijfsruimte. Profiteren van wanprestatie. Bijzondere omstandigheden. Is het frustreren van een voorkeursrecht door medewerking te verlenen aan een vervroegde levering onrechtmatig jegens de voorkeursgerechtigde?
TijdschriftartikelVoordeel door een toerekenbare tekortkoming van een derde; geniet met mate!
I.I. van Tuyll van Serooskerken
Bb 2014/42
Het rechtsverkeer bestaat uit een web van belangen; het belang van contractspartijen over en weer, maar ook de belangen van derden. Een belangrijke regel in ons rechtssysteem is dat niet in strijd mag worden gehandeld met hetgeen men volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt (art. 6:162 lid 2 BW). Onder deze (gedrags)norm valt dat men in het rechtsverkeer – onder omstandigheden – ook rekening dient te houden met belangen van derden. De Hoge Raad heeft op 28 maart 2014 (JN 2014/194, Bb 2014/42.1) een arrest gewezen waarin het kader van deze norm (nogmaals) duidelijk naar voren komt. Het arrest vormt een mooie aanleiding om kort stil te staan bij het leerstuk van het genieten van voordeel uit een wanprestatie die plaatsvindt in een contractuele verhouding waarbij men zelf geen partij is.
TijdschriftartikelProfiteren van wanprestatie
J.J. Dammingh
ORP 2016, sign. 184
Handelt een partij die profiteert van de wanprestatie die haar contractuele wederpartij jegens een derde pleegt, onrechtmatig jegens die derde? Op deze vraag wordt in deze bijdrage ingegaan, mede aan de hand van een arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3210 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:217
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4888
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:831 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:4
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2214
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:60
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:428
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4722
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1690
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1855
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:217
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2180
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4888
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7979
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7978
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14083
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:7468
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:987
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5312
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5028
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:2717
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:714
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:4171