Hoge Raad, 04-04-2014 / 12/05118


ECLIECLI:NL:HR:2014:780
Datum04-04-2014
InhoudsindicatieArt. 219, lid 2, en artikel 229b, lid 1, Gemeentewet. Legesverordening Heerlen 2008. 1. Lager tarief voor bouwkosten tot 250.000 geoorloofd. 2. Opbrengstlimiet: raming legesopbrengsten alleen corrigeren als gemeente in redelijkheid niet op dat bedrag heeft kunnen ramen.
Recht.nl artikelNadere richtlijnen voor toetsing hoogte bouwleges (04-04-2014)
In de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten leges mogen heffen voor het behandelen van bouwvergunningen. Meestal is dat een percentage van de bouwkosten. Als een belanghebbende stelt dat de opbrengstenlimiet is overschreden, moet de gemeente een overzicht geven van haar raming. Enkele hoven beslisten in zulke gevallen dat gemeenten op controleerbare wijze al hun begrotingsposten moeten toelichten. Zo niet, dan werden de legesaanslagen vernietigd. Dat gaat de Hoge Raad te ver.
> Nadere richtlijnen voor toetsing hoogte bouwleges (Rechtspraak.nl)
> Hoge Raad geeft nadere richtlijnen voor de toetsing van de hoogte van bouwleges (Anouk Hofman, Jamaal Mohuddy, AKD)
> Legesverordening in strijd met opbrengstlimiet? Een precisering van de bewijslastverdeling (Derek Sietses, Stibbe)
Recht.nl artikelSuccesvol bezwaar maken tegen legesaanslag lastiger na uitspraken Hoge Raad (28-07-2014)
De Hoge Raad heeft in april in drie arresten geoordeeld over toetsing van de hoogte van legesaanslagen en de daarbij behorende bewijslastverdeling en stelplicht. Deze arresten zullen gevolgen hebben voor projectontwikkelaars: het zal lastiger worden om met succes op te komen tegen (de hoogte van) legesaanslagen.
> Succesvol bezwaar maken tegen legesaanslag nu nog lastiger (Fleur Spijker en Chantal van Mil, Boekel)
> Zie ook: ECLI:NL:HR:2009:BI1943 (Recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
M.P. van den Burg
NTFR 2014/1247
Tariefonderscheid in legesverordening gemeente Heerlen is geoorloofd.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
NJB 2014/823
Verbindendheid legesverordening. Lager tarief voor bouwkosten tot Ä 250 000 geoorloofd: 1. geen verboden heffing naar draagkracht, en 2. met het gemaakte tariefsonderscheid naar de grootte van de bouwsom wordt het gelijkheidsbeginsel niet geschonden (anders: het hof). In het kader van de beoordeling van de opbrengstlimiet: raming legesopbrengsten alleen corrigeren als gemeente in redelijkheid niet op dat bedrag heeft kunnen ramen; a. geen zekerheid of een volledig inzicht kan worden verlangd ten aanzien van het te verwachten aantal aanvragen en de bijbehorende bouwsommen, en b. aan een gemeente die voorzichtigheid heeft betracht bij het ramen van legesopbrengsten, kan niet worden tegengeworpen dat zij die opbrengsten te pessimistisch heeft geschat.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
G.C.W. van der Feltz
TBR 2014/106
Opbrengstlimiet. Redelijke raming legesopbrengsten. Gedifferentieerde tariefstelling. Verboden heffing naar draagkracht
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
J.A. Monsma
BNB 2014/149
Lager tarief voor bouwkosten tot Ä 250.000 geen heffing naar draagkracht. Geen onredelijke en onwillekeurige heffing. Gelijkheidsbeginsel. Opbrengstlimiet. Stelplicht en bewijslast
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1968 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1943 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AF7505 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1174 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2592 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:715 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3080 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8875 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4957 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1199 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6652 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1137
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2602
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3641
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2206
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4928
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:248
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:53
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:127
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5338
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2016
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1948
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7737
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7455
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1805
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3156
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1771
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3508
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3172
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5830
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:905
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7464
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:6777
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4426
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7112
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:9278