Hoge Raad, 04-04-2014 / 13/01441


ECLIECLI:NL:HR:2014:829
Datum04-04-2014
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Overdracht activa aan zustermaatschappij, terwijl schuld aan schuldeiser onbetaald werd gelaten. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659. Ernstig verwijt; voldoende dat bestuurder ten tijde van de hem verweten gedraging ernstig rekening had moeten houden met mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren.
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid wegens verhindering verhaal (11-04-2014)
Voor bestuurdersaansprakelijkheid wegens het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en terzake ook geen verhaal biedt, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt treft (zie JOR 2007, 38). In een geval als het onderhavige, waarin bestuurders zich hebben beroepen op verrekening met een vooralsnog onzekere tegenvordering, is hiervoor voldoende dat de bestuurder ten tijde van het hem verweten handelen of nalaten ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren.
> Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verhindering verhaal; ernstig verwijt ondanks mogelijke tegenvordering? (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
> Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verhindering van verhaal (Peter Bos, Wieringa Advocaten)
> Bestuurders, pas op met potentiële verplichtingen van je vennootschap (Floris Lewis, Thöenes Van der Hoeff)
> Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor schulden vennootschap (Joost van der Grinten, Wieringa Advocaten)
> Externe bestuurdersaansprakelijkheid bij benadeling van een schuldeiser (Sharon Kok, CMS)
> Van uitstel komt afstel of is uitstel geen afstel? (Boris Kraaipoel, Höcker advocaten)
> Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor schulden van de BV? (Bouwman Van Dommelen)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
NJB 2014/814
Bestuurdersaansprakelijkheid. Twee bestuurders van een vennootschap bewerkstelligen dat de vennootschap een aantal facturen onbetaald laat. HR: Voor een ernstig verwijt als bedoeld in de rechtspraak van de Hoge Raad, is voldoende dat de bestuurder ten tijde van het hem verweten handelen of nalaten ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/195
Bestuurdersaansprakelijkheid; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf; begrip ‘ernstig verwijt’.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/195
Bestuurdersaansprakelijkheid; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf; begrip ‘ernstig verwijt’.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
M. Poelsema
JIN 2014/107
Bestuurdersaansprakelijkheid, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt, Overdracht activa
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
RN 2014, 56
Bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is de maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder indien betaling van een schuld aan een schuldeiser wordt verhinderd?
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
RAV 2014/63
Bestuurdersaansprakelijkheid. Maatstaf persoonlijke aansprakelijkheid. Ernstig verwijt. Is voor een ernstig verwijt als bedoeld in HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 , voldoende dat de bestuurder ten tijde van het hem verweten handelen of nalaten ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat ondanks een gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren?
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
JONDR 2014/548
Bestuurdersaansprakelijkheid; persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap; maatstaf; begrip ‘ernstig verwijt’.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
RI 2014/57
Bestuurdersaansprakelijkheid. Ziet de toets voor bestuurdersaansprakelijkheid wegens het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en ter zake ook geen verhaal biedt ook op ‘onzekere’ verplichtingen?
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2015/1
Externe bestuurdersaansprakelijkheid, Ernstig verwijt, Voor ernstig verwijt is voldoende dat bestuurder ernstig rekening had moeten houden met mogelijkheid dat (ook na verrekening) vordering op vennootschap zou resteren, Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38 (Ontvanger/Roelofsen)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
FIP 2015, sign. 109
Frustratie van betaling ‘onzekere’ vordering
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY5416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6649 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY5416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:453
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1294
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3673
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1156
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4587
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3224
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2522
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:367
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3364
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3062
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2887
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5306
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4663
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1258
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5254