Hoge Raad, 11-04-2014 / 13/01903


ECLIECLI:NL:HR:2014:878
Datum11-04-2014
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Procesbelang. Art. 6:5 Awb. Art. 21, leden 1 en 3, laatste volzin, Wet Vpb 1969. Hoger beroep ontvankelijk indien de aangevoerde gronden geen invloed hebben op de hoogte van de aanslag of de het vastgestelde verlies?. Wijze van verrekening van voorlopige verliesverrekeningen indien eerst na het vaststellen van de aanslag voor een jaar blijkt dat in dat jaar een terug te wentelen verlies is ontstaan.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-04-2014
NTFR 2014/1259
Onjuiste verrekening van voorlopige verliesverrekening; hoger beroep ontvankelijk ondanks dat aangevoerde gronden aanslag niet beÔnvloeden.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-04-2014
NJB 2014/885
Procesbelang. Belang bij rechtsmiddel. Belang bij middel van cassatie. Een bezwaar of ((incidenteel) hoger) beroep moet niet-ontvankelijk worden verklaard als de indiener van dat rechtsmiddel geen belang daarbij heeft. Daarvan is sprake als het aanwenden van het rechtsmiddel, ongeacht de gronden waarop het steunt, hem niet in een betere positie kan brengen met betrekking tot het bestreden besluit en eventuele bijkomende (rechterlijke) beslissingen. Cassatiemiddel inhoudende de stelling dat het Hof de inhoudelijke beoordeling van bepaalde hogerberoepsgrond achterwege had moeten laten wegens gebrek aan belang, faalt om de reden dat de stelling niet een (neven)dictum van het Hof raakt. Cassatiemiddel dat gericht is tegen bepaalde oordelen van het Hof maar die niet een (neven)dictum raakt, kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-04-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/18.2
Hoger beroep is ontvankelijk als de indiener daarbij belang heeft
TijdschriftartikelHoge Raad 11-04-2014 (met noot)
A.O. Lubbers
BNB 2014/122
Procesbelang. Rechtsmiddel ontvankelijk indien het de indiener in betere positie kan brengen. Wijze van verrekening van voorlopige verliesverrekeningen
TijdschriftartikelHoge Raad 11-04-2014 (met noot)
M. Knops
FED 2014/59
Terugverwijzing naar inspecteur wegens gebrek aan verliesverrekeningsbeschikking. Procesbelang gelegen in andere dan initiŽle grieven
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU8169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:844 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8122 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:392 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1122 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2415
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5157
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:936
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2116
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6421
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:189
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3478
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6416
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2754
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:559
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2122
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4311
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:855
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11395
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4044
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6459
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:7041
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:482
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:481
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:480
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:270
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4096
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5454
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:86
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1970
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9641
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4891
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6412
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2073
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:1988
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:88
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8259
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:210
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5600
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5275
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3649
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2043
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3059
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3611
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2104