Hoge Raad, 24-04-2015 / 14/04104


ECLIECLI:NL:HR:2015:1083
Datum24-04-2015
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Art. 25, lid 6, en art. 27e, letter a, AWR. Vereiste aangifte niet gedaan indien het bedrag aan belasting dat daardoor niet zou worden geheven relatief en absoluut omvangrijk is. Een gebrek in de aangifte dat ertoe leidde dat de volgens aangifte verschuldigde belasting  2101 (19 percent) lager was dan de werkelijk verschuldigde belasting is op zichzelf beschouwd en verhoudingsgewijs aanzienlijk.
Recht.nl artikelLage drempel voor omkering en verzwaring bewijslast nadat vereiste aangifte niet is gedaan? (19-05-2015)
Uit dit arrest blijkt dat de Hoge Raad al snel aanneemt dat een vereiste aangifte niet is gedaan. Een extra bedrag aan te betalen belasting (in casu 19 procent meer dan het feitelijk aangegeven bedrag) was voldoende voor die conclusie. Belanghebbende heeft niet de vereiste aangifte gedaan en dus kan de bewijslast ten nadele van de belastingplichtige worden omgekeerd en verzwaard.
> Omkering en verzwaring bewijslast nu vereiste aangifte niet is gedaan (Deloitte)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/21.4
Hennepkweker doet niet vereiste aangifte
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
E. Thomas
FED 2015/41
Indien door de aangifte 19% van de werkelijke belasting zou worden gemist is dat ‘aanzienlijk’ voor de omkering van de bewijslast
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
R.F.C. Spek
BNB 2015/176
Omkering en verzwaring bewijslast. Vereiste aangifte. Verhoudingsgewijs en op zichzelf beschouwd aanzienlijke tekortkoming in aangifte
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2555
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3001 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4084 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:105
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1312
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:93
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1036
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:69
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8752
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3487
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2555
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1677
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1623
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:201
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3072
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6779
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2289
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5197
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1919
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:76
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:30
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1260
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:634
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4533
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3910
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4367
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:238
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:183
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:8839
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1625
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4112
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3939
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1747
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5850
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1763
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1529
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:878
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:77
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10899
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6393
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7920
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7747