Hoge Raad, 24-04-2015 / 14/00569


ECLIECLI:NL:HR:2015:1119
Datum24-04-2015
InhoudsindicatieOnbevoegde vertegenwoordiging Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de betrokken rechtshandeling (HR 12 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9429, NJ 2001/157).
Recht.nl artikelSchijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid na rechtshandeling (01-05-2015)
In beginsel zijn partijen (waaronder publiekrechtelijke rechtspersonen) niet gebonden aan een overeenkomst als deze is aangegaan door iemand die niet bevoegd is te tekenen. In het onderhavige arrest bevestigt de Hoge Raad dat een toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid ook kan ontstaan nadat de rechtshandeling waarop die schijn ziet, is verricht.
> Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid ná rechtshandeling (Van der Feltz Advocaten)
> Gebonden of niet-gebonden? Dat is de vraag na onbevoegde vertegenwoordiging (Frans Knüppe, Dirkzwager)
> Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid achteraf gewekt (Robert van Ewijk, AMS Advocaten)
Recht.nl artikelBeleidswijziging en afgebroken onderhandelingen (13-01-2017)
In deze uitspraak wordt niet alleen de staande praktijk bevestigd dat partijen de onderhandelingen, zeker als zij onder voorbehoud onderhandelen, tot zeer ver in het proces 'mogen' afbreken. Bijzonder aan deze uitspraak is het feit dat de gemeente in kwestie de onderhandelingen heeft afgebroken op grond van een beleidswijziging en de rechtbank deze beleidswijziging c.q. de reden voor afbreking (slechts) marginaal toetst.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
NJB 2015/872
Pseudovertegenwoordiging. Posterieure feiten. Iemand komt met een onbevoegde vertegenwoordiger van de gemeente bindend advies overeen ter zake van de omvang van een (gestelde) schade. Het hof oordeelt dat eerstbedoelde contractspartij niet mocht vertrouwen op het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid. HR: De schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook berusten op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de betrokken rechtshandeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2015/221
Vertegenwoordiging; schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid; feiten en omstandigheden ná onbevoegdelijk verrichten van rechtshandeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
S.C.J.J. Kortmann
JOR 2015/190
Onbevoegde vertegenwoordiging, Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook berusten op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de betrokken rechtshandeling (aangaan vaststellingsovereenkomst), Verwijzing naar HR 12 januari 2001, NJ 2001, 157 (Kuijpers/Wijnveen)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
RvdW 2015/599
Vertegenwoordiging; schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid; feiten en omstandigheden ná onbevoegdelijk verrichten van rechtshandeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
N.R.M. Huijben
JIN 2015/105
Volmacht, Onbevoegde vertegenwoordiging, Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, Kuijpers/Wijnveen-criterium
TijdschriftartikelInkleuren van de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook met omstandigheden achteraf
J.H.M. Spanjaard
Bb 2015/50
Vertegenwoordiging en volmacht zijn aan de orde van de dag. De rechtspersoon die in het rechtsverkeer optreedt wordt altijd vertegenwoordigd, doorgaans door zijn statutair directeur. In dat geval is de bevoegdheid om te vertegenwoordigen geen issue: een simpele check in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wijst dan uit dat de statutair directeur de rechtspersoon mag en kan binden. Echter, het komt geregeld voor dat iemand stelt een volmacht te hebben namens de rechtspersoon te handelen. Als deze volmacht op schrift is gesteld, is dat wederom geen issue: het bestaan en reikwijdte van de volmacht zijn dan duidelijk. Interessant is vooral het geval waarin de gevolmachtigde stelt tot vertegenwoordigen bevoegd te zijn, maar zijn achterman (‘de principaal’) deze bevoegdheid later betwist. De derde kan dan worden geholpen door de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van art. 3:61 lid 2 BW. In zijn arrest Hamers/Dronten (HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1119, NJ 2015/221) liet de Hoge Raad zich uit over de vraag, welke omstandigheden een rol spelen bij de vraag of de derde mocht vertrouwen op het bestaan van een toereikende volmacht bij de gevolmachtigde.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015 (met noot)
S.A.L. van de Sande, K. Meijering
BR 2015/75
Onbevoegde vertegenwoordiging gemeente door ambtenaar. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 3:61 lid 2 BW). Feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van de overeenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
JONDR 2015/541
Volmacht, onbevoegde vertegenwoordiging, schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook berusten op feiten en omstandigheden die zich na totstandkoming van de rechtshandeling hebben voorgedaan.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
RAV 2015/72
Vertegenwoordiging. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Spelen feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan ná verrichting van een rechtshandeling door een pseudovertegenwoordiger ook een rol bij het bepalen van de toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9429 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7764
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:49
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1166
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:505
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5882
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:49
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1039
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6014
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2695
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3789
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1119
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7875
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:51
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6013