Hoge Raad, 24-04-2015 / 14/02414


ECLIECLI:NL:HR:2015:1129
Datum24-04-2015
InhoudsindicatieKort geding. Art. 47 AWR. Vordering belastingdienst tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige (KB-Lux). Dwangsom. Nemo tenetur-beginsel. Art. 6 EVRM. Onderscheid tussen wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal, criterium (HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, NJ 2013/435 en EHRM 17 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:ZB6862, NJ 1997/699 (Saunders)). Fishing expedition; stelplicht en bewijslast ten aanzien van beschikbaarheid van het materiaal. Veroordeling tot verschaffen van wilsafhankelijk materiaal mag niet ongeclausuleerd.
Recht.nl artikelNemo tenetur: kwalificatie van materiaal als 'wilsafhankelijk' of 'wilsonafhankelijk' (04-05-2015)
De belastingplichtige kan in kort geding onder last van een dwangsom worden veroordeeld al het materiaal te verschaffen dat van belang kan zijn voor een juiste belastingheffing, ongeacht of het gaat om wilsonafhankelijk of wilsafhankelijk materiaal. Wilsonafhankelijk materiaal mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de belastingheffing en dus niet voor beboeting of bestraffing.
De kwalificatie van materiaal als 'wilsonafhankelijk' dan wel 'wilsafhankelijk' is verbonden aan de aard van het materiaal (of het in fysieke zin 'bestaat' onafhankelijk van de wil van de betrokkene) en hangt niet af van het antwoord op de vraag of de gevorderde bescheiden zonder medewerking van de betrokkene kunnen worden verkregen.
> Nemo tenetur: kwalificatie van materiaal als wilsafhankelijk of wilsonafhankelijk is verbonden aan de aard van het materiaal (Nicoline Bergman, Cassatieblog.nl)
> Zie ook: Informatieverzoek fiscus in civiel kort geding niet in strijd met nemo-tenetur beginsel (Recht.nl, 23/07/2013)
> Meer duidelijkheid over het begrip 'wilsafhankelijk materiaal' in fiscale procedures? (Recht.nl, 18/09/2014)
> Bankafschrift kan wilsonafhankelijk materiaal zijn (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
BA 2015/128
Vordering van wils(on)afhankelijk materiaal voor belastingheffing, nemo tenetur-verweer
TijdschriftartikelHoge Raad 24-04-2015
RvdW 2015/606
Kort geding. Art. 47 AWR. Vordering belastingdienst tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige (KB-Lux). Dwangsom. Nemo tenetur-beginsel. Art. 6 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3272 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL0666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5633 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6572 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:70
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5882
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2558