Hoge Raad, 01-05-2015 / 14/04594


ECLIECLI:NL:HR:2015:1198
Datum01-05-2015
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Effectenlease. Verbintenissenrecht. Ingangsdatum wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg (termijnbetalingen en aflossingen minus dividenduitkeringen). Dag van beŽindiging effectenleaseovereenkomst of dag van betaling elk gedeelte van de inleg? Art. 6:119 lid 1 BW, art. 6:83 onder b BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015
NJB 2015/925
PrejudiciŽle vraag. Effectenlease. Wettelijke rente. Ingangsdatum. HR: De wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg, bestaande uit termijnbetalingen en eventuele aflossingen (minus dividenduitkeringen) die de afnemer vůůr de beŽindiging van de effectenleaseovereenkomsten heeft betaald, is telkens verschuldigd vanaf het moment waarop een desbetreffend gedeelte van de inleg daadwerkelijk is voldaan.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015 (met noot)
T.M.C. Arons
JOR 2015/173
PrejudiciŽle beslissing, Effectenlease, Ingangsdatum van de wettelijke rente over de door Dexia (gedeeltelijk) te vergoeden inleg (de betaalde termijnen minus dividenduitkeringen), De wettelijke rente wordt telkens verschuldigd vanaf het moment waarop een schadepost ontstaat, De wettelijke rentetermijn vangt derhalve aan bij de periodieke rente- en aflossingsbetaling
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015
RvdW 2015/628
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Effectenlease; ingangsdatum wettelijke rente over door aanbieder aan afnemer te vergoeden inleg (termijnbetalingen en aflossingen minus dividenduitkeringen); dag van beŽindiging effectenleaseovereenkomst of dag van betaling elk gedeelte van de inleg?
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015
JONDR 2015/671
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Effectenlease; ingangsdatum wettelijke rente over door aanbieder aan afnemer te vergoeden inleg (termijnbetalingen en aflossingen minus dividenduitkeringen); dag van beŽindiging effectenleaseovereenkomst of dag van betaling elk gedeelte van de inleg?
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015
RF 2015/72
Effectenlease. Zorgplicht. Wat is de ingangsdatum van de wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg?
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015
RAV 2015/73
Effectenlease. Ingangsdatum wettelijke rente. Gaat de wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg (termijnbetalingen en aflossingen minus dividenduitkeringen) lopen vanaf de dag van beŽindiging van de overeenkomst of vanaf de dag van betaling van elk gedeelte van de inleg? Samenvatting
TijdschriftartikelHoge Raad 01-05-2015 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2015/425
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Effectenlease; ingangsdatum wettelijke rente over door aanbieder aan afnemer te vergoeden inleg (termijnbetalingen en aflossingen minus dividenduitkeringen); dag van beŽindiging effectenleaseovereenkomst of dag van betaling elk gedeelte van de inleg?
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3569 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:149
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:164 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10970 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3569 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2531
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1921
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4298
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2716
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1991
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1815
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1103
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4208
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2800
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:805
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9218
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5217
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1073
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:149
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3134
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:6374
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4435
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1077
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3154
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9224
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:7890
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2379
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3544
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6193
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4418
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3892
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1085
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3860
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3749
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:563
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6946
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1941
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:399
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5020
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5273
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2945
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8777
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7302
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4567
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15129