Hoge Raad, 22-05-2015 / 14/02559


ECLIECLI:NL:HR:2015:1260
Datum22-05-2015
InhoudsindicatieAwb algemeen, procesorde en artikelen 3.79 en 3.79a Wet IB 2001. s Hofs oordeel dat de grief dat rekening moet worden gehouden met waardedruk in verband met zelfbewoning is ingetrokken is onvoldoende gemotiveerd. Voorts heeft het Hof ten onrechte niet beslist op de grieven van belanghebbenden betreffende toepassing van de stakingsaftrek en MKB-winstvrijstelling.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/25.4
Grief over waardedruk zelfbewoning niet ondubbelzinnig en uitdrukkelijk ingetrokken
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015
BNB 2015/140
Intrekking grief. Hof laat zich ten onrechte niet uit over toepassing stakingsaftrek en MKB-winstvrijstelling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV5026 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0947 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:125
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477