Hoge Raad, 22-05-2015 / 14/02737


ECLIECLI:NL:HR:2015:1296
Datum22-05-2015
InhoudsindicatieWijziging Paspoortwet. (De)centrale opslag vingerafdrukken. Inbreuk op privacy, art. 8 EVRM. Collectieve actie, art. 3:305a BW. Ontvankelijkheid, taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Rechtsingang voor belanghebbenden bij bestuursrechter, art. 46 Paspoortwet. Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang (HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314, NJ 2012/241; HR 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7808, NJ 2006/28). Afgeleid belang. HR doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelZaak centrale opslag vingerafdrukken hoort thuis bij bestuursrechter (26-05-2015)
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zogenoemde Paspoortzaak, gestart door Privacy First. In deze zaak ligt de vraag voor of de opslag van vingerafdrukken inbreuk maakt op het recht op privacy zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, artikel 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en de Privacyrichtlijn. De Hoge Raad verklaart verweerders niet-ontvankelijk in haar vorderingen: de gewraakte maatregelen moeten aan de orde worden gesteld bij de bestuursrechter.
> Privacyfirst c.s. kunnen alleen terecht bij bestuursrechter in zaak centrale opslag vingerafdrukken (Bijzonderstrafrecht.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> Rechtmatigheid van paspoortregelgeving over opslag vingerafdrukken kan alleen bij bestuursrechter worden aangekaart (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl)
> Paspoortarrest: Hoge Raad acht de rechtstoegang van belangenorganisaties ondergeschikt aan de rechtseenheid (Stibbeblog.nl)
Recht.nl artikel'Laat de bestuursrechter indringender toetsen aan algemene rechtsbeginselen' (14-03-2019)
De bestuursrechter is voorzichtig wanneer hij beoordeelt of een algemene regel voldoet aan algemene rechtsbeginselen. Die toetsing mag best indringender.
> Laat de bestuursrechter regelgeving indringender toetsen aan algemene rechtsbeginselen (Melanie van Zanten, Montaignecentre.com)
> ECLI:NL:HR:1986:AC9354 (Landbouwvliegers-arrest) (Arresten.eu)
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015
NJB 2015/1056
Taakverdeling bestuursrechter-burgerlijke rechter. Belangenorganisatie. Eigen belang. Een stichting en negentien individuele belanghebbenden komen bij de burgerlijke rechter op tegen wetgeving inzake reisdocumenten, die in hun ogen inbreuk maakt op hun privacy en daarom onrechtmatig jegens hen is. HR: Met het oog op een behoorlijke taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter kan in gevallen waarin de rechtsbescherming van individuele belanghebbenden is opgedragen aan de bestuursrechter, de enkele bundeling van hun belangen door een rechtspersoon niet ertoe leiden dat voor die rechtspersoon de weg naar de burgerlijke rechter komt open te staan. Een belangenorganisatie is wel ontvankelijk bij de burgerlijke rechter, voor zover zij opkomt voor een eigen belang waarvoor zij geen rechtsingang heeft bij de bestuursrechter, maar dan moet het gaan om een belang dat zelfstandig wordt beschermd door de norm(en) waarop haar vordering is gebaseerd en dus niet om een belang dat enkel voortvloeit uit het opkomen voor de gebundelde belangen, en dat uitsluitend van die belangen is afgeleid.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015
RvdW 2015/667
Ontvankelijkheid vordering belangenorganisatie en individuele personen tot onverbindendverklaring verplichting afstaan vingerafdrukken voor paspoort? behoorlijke taakverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter; bezwaar en beroep bij bestuursrechter o.g.v. Awb; niet-ontvankelijkheid individuele personen; ontvankelijkheid belangenorganisatie?; vereisten ontvankelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
J.J.J. Sillen
JB 2015/125
Wijziging Paspoortwet, (De)centrale opslag vingerafdrukken, Inbreuk op privacy, Collectieve actie, Ontvankelijkheid, Taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter, Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
J.J.J. Sillen
JIN 2015/187
Wijziging Paspoortwet, (De)centrale opslag vingerafdrukken, Inbreuk op privacy, Collectieve actie, Ontvankelijkheid, Taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter, Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
T. Barkhuysen, E.M. van Dam
JG 2015/50
Paspoortwet, Rechtstoegang belangenorganisaties, Taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter, Rechtseenheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2016/262
Ontvankelijkheid vordering belangenorganisatie en individuele personen tot onverbindendverklaring verplichting afstaan vingerafdrukken voor paspoort? behoorlijke taakverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter; bezwaar en beroep bij bestuursrechter o.g.v. Awb; niet-ontvankelijkheid individuele personen; ontvankelijkheid belangenorganisatie?; vereisten ontvankelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-05-2015 (met noot)
C.N.J. Kortmann, G.A. van der Veen
AB 2016/267
Een belangenorganisatie is ontvankelijk bij de burgerlijke rechter voor zover zij opkomt voor belangen van personen die ter zake geen rechtsingang hebben bij de bestuursrechter, of voor zover zij opkomt voor een eigen belang waarvoor zij geen rechtsingang heeft bij de bestuursrechter.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2314 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7808 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX8644 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:412
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:129
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:8 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1464
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1817
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:412
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2336
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15380
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9449
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:129
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:15099
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:119
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1769
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9817
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5174
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:259
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14947
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:13313
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3821
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3632
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1417
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5069