Hoge Raad, 29-05-2015 / 14/00584


ECLIECLI:NL:HR:2015:1359
Datum29-05-2015
InhoudsindicatieProject Bank Zonder Naam. Art. 47 AWR; inlichtingenplicht en zelfincriminatie/nemo tenetur; enkele omstandigheid dat materiaal is overgelegd onder druk van dwangsommen, verbonden aan een op vordering van de inspecteur uitgesproken veroordeling in kort geding, brengt niet mee dat zulk materiaal van zijn wil afhankelijk is als bedoeld in de rechtspraak van het EHRM.
Recht.nl artikelDe zaak-Van Weerelt: geen nemo tenetur-verweer zonder (definitieve) criminal charge (20-07-2015)
Over het schuren van enerzijds de verplichting om als belastingplichtige door de fiscus verplicht te kunnen worden om informatie voor de belastingheffing te verstrekken, en anderzijds het recht van een verdachte om niet aan zijn eigen veroordeling mee te hoeven werken, is er de afgelopen jaren het nodige te doen geweest. De laatste piketpaal was het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013. Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld bij het EHRM, wat heeft geresulteerd in de onderhavige uitspraak.
> Van Weerelt v. Nederland: geen nemo tenetur verweer zonder (definitieve) Ĺcriminal chargeĺ (Wiebe de Vries, Jaeger Advocaten)
> EHRM 09/07/2015, zaaknr. 784/14, Van Weerelt / Nederland (EHRM)
> Zie ook: Kwalificatie van materiaal als 'wilsafhankelijk' of 'wilsonafhankelijk' (Recht.nl 04/05/2015)
TijdschriftartikelHoge Raad 29-05-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/28.7
Gedwongen gegevensverstrekking niet in strijd met verbod op zelfincriminatie
TijdschriftartikelHoge Raad 29-05-2015 (met noot)
P. van der Wal
FED 2015/53
Inlichtingenplicht en zelfincriminatie/nemo tenetur. De enkele omstandigheid dat materiaal is overgelegd onder druk van dwangsommen, verbonden aan een op vordering van de inspecteur uitgesproken veroordeling in kort geding, brengt niet mee dat zulk materiaal Ĺvan zijn wil afhankelijkĺ is als bedoeld in de rechtspraak van het EHRM
TijdschriftartikelHoge Raad 29-05-2015 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2016/23
Project Bank Zonder Naam. Inlichtingenplicht en nemo-teneturbeginsel. Wilsafhankelijk materiaal. Bankgegevens overgelegd onder druk van dwangsommen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3291 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3293 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3277 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3284
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3434
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:722
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:71
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:66
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2320
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2517
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7583
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4371
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9035
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7864
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:721
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:67
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8599
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4077
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4076
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2285
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1343
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3286
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5359
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7905