Hoge Raad, 26-06-2015 / 10/02774


ECLIECLI:NL:HR:2015:1666
Datum26-06-2015
InhoudsindicatieDouanerechten; Europeesrechtelijk beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging; uitreiken van uitnodiging tot betaling zonder de douaneschuldenaar voorafgaand daaraan gelegenheid te bieden te reageren op het voornemen tot navorderen; aan schending van het verdedigingsbeginsel eventueel te verbinden gevolgen; aan het ontbreken van een (voldoende) motivering in de uitnodiging tot betaling te verbinden gevolgen; eindarrest na HvJ 3 juli 2014, Kamino en Datema, C-129/13 en C-130/13.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-06-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/33.5
Einduitspraak Hoge Raad in zaak Kamino over EU-rechtelijke verdedigingsbeginsel
TijdschriftartikelHoge Raad 26-06-2015
NJB 2015/1492
Europeesrechtelijk/unierechtelijk beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging; eindarrest na HvJ EU 3 juli 2014, Kamino en Datema, C-129/13 en C-130/13. Voor het oordeel dat het besluitvormingsproces van de douaneautoriteiten zonder deze schending een andere afloop zou kunnen hebben gehad, is voldoende te bewijzen dat wanneer de schending niet had plaatsgevonden degene tot wie de uitnodiging tot betaling is gericht, een inbreng had kunnen leveren die voor het vaststellen van de uitnodiging tot betaling van belang was en waarvan niet kan worden uitgesloten dat deze tot een besluitvormingsproces met een andere afloop had kunnen leiden. Aan eventuele schending van het verdedigingsbeginsel te verbinden gevolgen; aan het ontbreken van een (voldoende) motivering in de uitnodiging tot betaling te verbinden gevolgen.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-06-2015 (met noot)
M.J.W. van Casteren
BNB 2015/186
Eindbeslissing zaak Kamino International Logistics. Aan schending van het Europeesrechtelijke verdedigingsbeginsel mogelijk te verbinden gevolgen.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BR0666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2161 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1809 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2077 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2989 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3174 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:255 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2165 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:994 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:724
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3031
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1056
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2734
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4472
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2442
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2202
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1828
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1719
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1718
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:676
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:675
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:780
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2280
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7326
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1500
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7580
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3772
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6221
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:196
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3032
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3047
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1721
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1720