Hoge Raad, 04-09-2015 / 14/00382


ECLIECLI:NL:HR:2015:2461
Datum04-09-2015
InhoudsindicatieProcesrecht. Terugkomen van (bindende eind)beslissing tot het verlenen akte niet-dienen. Maatstaf, goede procesorde (HR 1 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2640, NJ 1999/563; HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, NJ 2008/553).
Recht.nl artikelToetsingsmaatstaf voor terugkomen van verleende akte niet-dienen (07-09-2015)
Wanneer mag een (rolraadsheer van een) gerechtshof terugkomen van een verlening van een akte niet-dienen?
> Appèlrechter die terugkomt van verlening akte niet-dienen memorie van grieven (Sjef van Swaaij, Advocaat bij de Hoge Raad)
> Toetsingsmaatstaf voor terugkomen van verleende akte niet-dienen (Juliette Fluttert, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-09-2015
NJB 2015/1593
Akte niet-dienen van grieven. Op de rol van het hof wordt akte niet-dienen van grieven verleend. Later wordt alsnog een memorie van grieven geaccepteerd. HR: Bindende eindbeslissing. Terugkomen. Maatstaven.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-09-2015
RvdW 2015/940
(Appel)procesrecht. Beslissing Verlening akte niet-dienen is tussenvonnis of tussenarrest met bindende eindbeslissing; terugkomen van die eindbeslissing; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2800 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:503
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5392
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:604 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:13 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:857 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:670
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:856
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:54
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:503
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3349
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1066
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2812
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4101
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4168
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9610