Hoge Raad, 25-09-2015 / 14/04107


ECLIECLI:NL:HR:2015:2794
Datum25-09-2015
InhoudsindicatieBpm. AWR. Procesrecht. art. 30f, lid 5, AWR (oud); art. 8:75 Awb; art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. Vergoeding van rente en proceskosten bij terugbetaling van BPM in (groot aantal) samenhangende zaken. Geen recht op wettelijke rente. Hof mag proceskostenvergoeding matigen op de grond dat onverkorte toepassing van het forfaitaire systeem in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht zou leiden tot een vergoeding die de werkelijke kosten ver overtreft.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-09-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/50.9
Matiging proceskostenvergoeding wanneer forfaitaire proceskostenvergoeding werkelijke kosten ver overtreft
TijdschriftartikelHoge Raad 25-09-2015 (met noot)
Y.E.J. Geradts
FED 2015/92
Heffingsrentevoet voldoet ter compensatie geleden verlies over betaalde belasting; bij toekenning proceskostenvergoeding is afwijking geoorloofd van het puntensysteem conform Besluit proceskosten bestuursrecht als deze vergoeding leidt tot een vergoeding die de in redelijkheid gemaakte kosten overtreft
TijdschriftartikelHoge Raad 25-09-2015 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2016/11
Rente en proceskostenvergoeding in groot aantal samenhangende zaken met betrekking tot terugbetaling van in strijd met EU-recht geheven BPM
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3606 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2532
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2990 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:131 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4640 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1591 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4938 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4937 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9977
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:350
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10138
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9975
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7559
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2590
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1865
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1103
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5814
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5538
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1337
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2532
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:192
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:14
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7274
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7273
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6570
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5533
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:1982
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3933
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:654
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6281
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7823
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6432