Hoge Raad, 02-10-2015 / 14/03056


ECLIECLI:NL:HR:2015:2906
Datum02-10-2015
InhoudsindicatieAppelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Omvang van rechtsstrijd in appel. Tweeconclusieregel, art. 347 lid 1 Rv (HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21; HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154).
TijdschriftartikelHoge Raad 02-10-2015
NJB 2015/1796
Tweeconclusieregel. Nieuwe grief. HR: De gedingstukken laten geen andere conclusies toe dan: a. appellant heeft in de memorie van grieven geen beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid gedaan, noch een stelling ingenomen die naar haar strekking een dergelijk beroep inhoudt; b. voor zover appellant een stelling van die strekking voor het eerst bij pleidooi heeft ingenomen, doet zich geen van de in de rechtspraak erkende uitzonderingen op de tweeconclusieregel voor. Aldus heeft het hof die regel miskend.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-10-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2015/414
Hoger beroep; grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerdering van eis; de ‘twee-conclusie-regel’; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-10-2015
RvdW 2015/1044
Hoger beroep; grenzen bevoegdheid oorspronkelijk eiser tot verandering of vermeerdering van eis; de ‘twee-conclusie-regel’; in beginsel strakke regel; uitzonderingen; eisen goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-10-2015 (met noot)
Redactie
JBPr 2016/6
Twee-conclusie-regel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3256 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3256 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:179
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:818
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:522
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2903
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:154
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:922
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3626
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:814
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3401
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5074
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8914
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9603