Hoge Raad, 09-10-2015 / 15/00378


ECLIECLI:NL:HR:2015:3018
Datum09-10-2015
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Collectieve actie effectenlease-overeenkomst, art. 3:305a BW. Geldt stuitende werking ook voor bevoegdheid tot buitengerechtelijke vernietiging ex art. 1:89 BW? Zesmaandentermijn van art. 3:316 lid 2 BW.
Recht.nl artikelCollectieve actie stuit verjaring van individuele rechtsvorderingen (09-10-2015)
Wanneer een collectieve vordering wordt ingesteld namens een bepaalde groep burgers, hoeven deze niet bang te zijn dat hun individuele vorderingen tijdens deze collectieve actie verjaren. Het moet dan wel gaan om individuele vorderingen die aansluiten op wat in de collectieve actie wordt gevraagd.
> Collectieve actie stuit verjaring van individuele rechtsvorderingen (Rechtspraak.nl)
> De gevolgen van een collectieve stuiting van de verjaring (Ton Tekstra, Blauw Tekstra Uding)
> Stuitende werking van collectieve actie strekt zich ook uit tot bevoegdheid tot buitengerechtelijke vernietiging (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
NJB 2015/1858
PrejudiciŽle vraag. Collectieve actie. Verjaring. Stuiting. HR: De stuitende werking van een collectieve vordering strekt zich uit tot de verjaring van een op die collectieve actie aansluitende, individuele vordering tot vernietiging van rechtshandelingen en leidt ertoe dat ook de verjaring van de bevoegdheid tot het uitbrengen van een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring wordt gestuit. Een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring die wordt uitgebracht voor het tijdstip waarop de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn van zes maanden is verstreken, is tijdig uitgebracht.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
RvdW 2015/1093
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Effectenleaseovereenkomst. Art. 3:305a BW (collectieve actie) en stuiting verjaring vordering tot vernietiging en bevoegdheid buitengerechtelijke vernietiging wegens ontbreken toestemming andere echtgenoot; einde geding door schikking (WCAM-overeenkomst); vereiste Ďinstellen nieuwe eisí binnen zes maanden. ĎOpt-outí-verklaring als bedoeld in art. 7:908 lid 2 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
T.M.C. Arons
JOR 2015/337
PrejudiciŽle beslissing, Stuitende werking collectieve actie effectenleaseovereenkomst ook bij bevoegdheid tot buitengerechtelijke vernietiging ex art. 1:89 BW, In dat verband geldt uitbrengen van buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging voor toepassing van art. 3:316 lid 2 BW als het instellen van een nieuwe eis
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
NTHR 2015, 6, p. 312
Collectieve actie effectenleaseovereenkomst. PrejudiciŽle beslissing op vragen van het Hof Amsterdam.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
JPF 2015/135
Effectenlease, Gevolgen niet-gebondenheid aan Duisenberg-regeling voor verjaring vordering, Gevolgen schikking voor verjaring actie uit art. 1:89 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
TAV 2016, sign. 25
PrejudiciŽle beslissing HR; collectieve actie stuit verjaring individuele rechtsvorderingen
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
Jac. Hijma
NJ 2016/490
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Effectenleaseovereenkomst. Art. 3:305a BW (collectieve actie) en stuiting verjaring vordering tot vernietiging en bevoegdheid buitengerechtelijke vernietiging wegens ontbreken toestemming andere echtgenoot; einde geding door schikking (WCAM-overeenkomst); vereiste Ďinstellen nieuwe eisí binnen zes maanden. ĎOpt-outí-verklaring als bedoeld in art. 7:908 lid 2 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7846 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2004:AQ7412 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:766 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:105 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1128
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:936 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3085 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:105 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2291 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4120 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1418 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1043 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8774 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5730 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3778
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1921
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1701
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4462
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1811
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5862
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2257
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6242
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5983
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5388
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4543
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4203
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3502
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3031
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1804
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:584
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:820
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11780
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3629
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3214
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5971
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5161
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4459
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4449
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4695
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2516
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:184
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11807
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:358
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9218
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7011
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5820
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1006
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4053
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1223
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7057
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3175
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1075
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1128
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3664
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2534
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1022
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7727
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:316
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3735
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1107
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1104
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:757
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8048
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3520
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1810
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1809
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1807
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1781
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:803
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:785
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:219
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6902
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6615
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1265
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9590
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5143
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4050
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3898
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3793
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3367
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1709
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1708
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553