Hoge Raad, 09-10-2015 / 14/03393


ECLIECLI:NL:HR:2015:3019
Datum09-10-2015
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Toepasselijkheid CAO's uitzendbranche. Overeenkomst waarbij een onderneming bemiddelt bij de plaatsing van MBO-leerlingen in leerbedrijven in het kader van in het onderwijs verplichte stages. Gaan de leerlingen een arbeidsovereenkomst aan? Motiveringsgebrek.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
NJB 2015/1854
Arbeidsovereenkomst. Stageovereenkomst. Een instelling plaatst leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs bij bedrijven. In dat kader sluit zij overeenkomsten met de leerlingen. In geschil is of sprake is van arbeidsovereenkomsten. Het hof beantwoordt de vraag bevestigend. HR: Het komt erop aan of het verrichten van de werkzaamheden van de stagiair in overwegende mate in het belang is van de opleiding die deze volgt. Het hof was gehouden tot het geven van meer inzicht in zijn gedachtegang.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
RvdW 2015/1092
Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
E.S. de Jong
JAR 2015/277
Toepasselijkheid cao’s uitzendbranche op bedrijf dat stages regelt voor mbo-leerlingen, Kwalificeert de stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
J.J.M. de Laat
TRA 2016/5
Stageplekken: acrobatiek in een vierpartijenovereenkomst?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
J.L. Luiten
JIN 2016/23
Arbeidsovereenkomst, Groen/Schoevers, Uitzendovereenkomst, Kwalificatievraag.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015
RAR 2016/2
Arbeidsbemiddeling. Uitzendovereenkomst. Arbeidsovereenkomst. Is de overeenkomst tussen een stagiaire en het leerbedrijf (voor BBL- en verplichte MBO-stages) een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-10-2015 (met noot)
A.R. Houweling
NJ 2016/276
Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9722 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5183
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:314
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1188
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:153
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:152
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:808
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1372
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4546
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:124
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:699
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:131
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7938
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2134
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2029
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6957
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3792
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2384
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:637
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10418
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9408
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:235
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4571
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:998
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7588
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:15
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4262
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7154
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6621