Hoge Raad, 06-11-2015 / 15/02823


ECLIECLI:NL:HR:2015:3239
Datum06-11-2015
InhoudsindicatieProcesrecht. Art. 224 jo. art. 441 Rv. Incidenteel verzoek faillissementscurator tot zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie. Is rechtspersoon gevestigd in Dubai of in Nederland?
TijdschriftartikelHoge Raad 06-11-2015
NJB 2015/2017
Zekerheidstelling voor de proceskosten (cautio iudicatum solvi). Woonplaats. HR: De procespartij is statutair gevestigd in Amsterdam. Dit brengt mee dat zij woonplaats heeft in Nederland, zodat er reeds daarom geen grond is voor een bevel tot zekerheidstelling voor de proceskosten. Zie ook: ECLI:NL:HR:2015:3240 Zekerheidstelling voor de proceskosten (cautio iudicatum solvi). Gelijke beslissing als in HR 6 november 2015, nr. 15/02823, ECLI:NL:HR:2015:3239, hiervóór, maar dan in het zekerheidsincident in het cassatieberoep tegen het eindarrest van het hof in dezelfde zaak, waarbij appellante niet-ontvankelijk is verklaard in het hoger beroep wegens het niet tijdig stellen van zekerheid voor de proceskosten in hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-11-2015
RvdW 2015/1209
Procesrecht. Art. 224 jo. art. 441 Rv. Incidenteel verzoek faillissementscurator tot zekerheidstelling voor proceskosten in cassatie. Is rechtspersoon gevestigd in Dubai of in Nederland?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1926
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1926
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:61
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:294
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:2741