Hoge Raad, 10-11-2015 / 14/03737


ECLIECLI:NL:HR:2015:3255
Datum10-11-2015
InhoudsindicatieProfijtontneming. 1. Motivering schatting w.v.v. Art. 359.3, 511f en 511g Sv. 2. Verwerping verweer m.b.t. het terugstorten van gelden aan de Vereniging van Eigenaren. 3. Oordeel Hof m.b.t. aanvangsmoment redelijke termijn. Ad. 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087. Het Hof heeft in de bestreden uitspraak volstaan met een verwijzing naar bewijsmiddelen, waaronder het financieel rapport met de daarin bereikte gevolgtrekkingen. Gelet op het namens betrokkene gevoerde verweer voldoet de bestreden uitspraak evenwel niet aan de vooropgestelde motiveringseisen. De bestreden uitspraak is in zoverre dan ook ontoereikend gemotiveerd. Ad 2. In het licht van de in de schriftuur en de conclusie van de A-G onder 3.2 opgenomen passage uit het Ontnemingsrapport schiet de motivering van de verwerping van het gevoerde verweer te kort. Ad 3. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL: 2008:BD2578 m.b.t. de redelijke termijn. s Hofs oordeel dat geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn berust op de opvatting dat het moment van grootschalige beslaglegging als begin van de redelijke termijn dient te worden aangemerkt geen steun vindt in het recht. Dat oordeel is in zijn algemeenheid onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-11-2015
RvdW 2015/1252
Profijtontneming. Motiveringsgebreken. Onvoldoende weergave inhoud bewijsmiddelen gelet op verweer.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BV9087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:589
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1341
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1058
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:983
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:622
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:598
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1367
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:166
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1009
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1288
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1281
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:833
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1861
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1081
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1017
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1008