Hoge Raad, 13-11-2015 / 15/00014


ECLIECLI:NL:HR:2015:3273
Datum13-11-2015
InhoudsindicatieArtt. 47, lid 1 en 52a, lid 1, AWR. Invloed van fysieke en/of psychische belemmeringen op de informatieverplichting.
Recht.nl artikelBeperkt een beperking de informatieverplichting jegens de fiscus? (16-11-2015)
Als iemand fysiek en/of psychisch beperkt is, moet worden onderzocht in hoeverre diegene nog aan zijn informatieverplichtingen kan voldoen.
> Een beperking beperkt (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 13-11-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/59.5
Slechte gezondheid kan aan intreden bewijssanctie bij niet-nakoming informatieplicht in de weg staan
TijdschriftartikelHoge Raad 13-11-2015 (met noot)
P.G.M. Jansen
BNB 2016/71
Invloed van fysieke en/of psychische belemmeringen op de informatieverplichting
TijdschriftartikelPsychische en fysieke disculpatiegronden ten aanzien van inlichtingenverplichtingen; met ťťn been in het graf?
C. Hofman, L.C.J. Theuns
WFR 2017/38
Fysieke en psychische disculpatiegronden blijken, als het gaat om verplichtingen gebaseerd op de AWR of de Invorderingswet 1990 zelden geaccepteerd te worden. In de meeste gevallen oordeelt een rechter dat de belastingplichtige, overlegde doktersverklaringen en -recepten ten spijt, een derde had behoren in te schakelen om zijn zaken waar te nemen. Hoe moet psychische of fysieke ellende ó ongrijpbaar en intrinsiek zo menselijk ó worden gevat in een juridisch kader? De Hoge Raad lijkt hiertoe een poging gedaan te hebben. De vraag die de auteurs proberen te beantwoorden is de volgende: ďHeeft de Hoge Raad op 13 november 2015 een eenduidig, werkbaar en rechtvaardig regelgevend kader geschapen voor wat betreft disculpatiegronden bij inlichtingenverplichtingen voor belastingplichtigen?Ē
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA1718 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1582
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2233
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1582
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:71
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:787
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1439
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6282