Hoge Raad, 04-12-2015 / 14/05367


ECLIECLI:NL:HR:2015:3477
Datum04-12-2015
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom; handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar. Art. 1019h Rv; kostencompensatie bij afwijzing verzoek? Valt art. 6 Handelsnaamwet onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv? Ambtshalve toetsing proceskosten (art. 237 Rv).
Recht.nl artikelLogo weegt mee in verwarringsbeoordeling handelsnaam (07-12-2015)
Verzoekster drijft een advocatenkantoor onder de naam LMR advocaten. Verweerster LR advocaten gebruikt een merkingeschreven logo. Het hof heeft in dit handelsnaamgeschil terecht het logo van verweerster in de visuele waarneming door het publiek meegewogen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar.
> Logo advocatenkantoor weegt mee in verwarringsbeoordeling handelsnaam (IE-forum.nl)
> Wie is de (geheel) in het ongelijk gestelde partij? Proceskostenveroordeling; art. 237 Rv en art. 1019h Rv (Sjef van Swaaij)
> De bijzondere kantongerechtprocedure bij handelsnaaminbreuken (Iris Jansen, Van Benthem & Keulen (PDF))
> Gebruik handelsnaam in logo kan relevant zijn voor verwarringsvraag (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Noot bij Hoge Raad 4 december 2015 (Roderick Chalmers, AKD)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015
NJB 2015/2238
Handelsnaam. Geschil tussen twee advocatenkantoren over het gebruik van een handelsnaam, onder meer door gebruik van een logo. 1. Verwarring. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, mag ook de omstandigheid een rol spelen dat het gestelde handelsnaamgebruik plaatsvindt door gebruik van een logo. 2. Proceskosten. In het ongelijk gestelde partij. Indien de uitspraak van de eerste rechter in hoger beroep wordt bekrachtigd, wordt de appellant geheel in het ongelijk gesteld, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter zijn beslissing heeft gegrond. 3. Proceskostenvergoeding in IE-zaken. Handelsnaamzaken. Indien in een procedure op de voet van art. 6 Hnw het verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, kan art. 1019h Rv toepassing vinden.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015
RvdW 2016/44
Handelsnaam; vormgeving handelsnamen (logoís); verwarringsgevaar; maatstaf. Kostenveroordeling op voet 1019h Rv; geen afwijking van art. 237 Rv; toepassing art. 1019h Rv in procedure op voet art. 6 Hnw?; Indicatietarieven in IE-zaken HR.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2016/16
Handelsnaam; vormgeving handelsnamen (logoís); verwarringsgevaar; maatstaf. Kostenveroordeling op voet art. 1019h Rv; geen afwijking van art. 237 Rv; toepassing art. 1019h Rv in procedure op voet art. 6 Hnw?; Indicatietarieven in IE-zaken HR.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-12-2015 (LR Advocaten/LMR Advocaten) (met noot)
R. Chalmers Hoynck van Papendrecht
BIE 2016/7
Proceskostenveroordeling; art. 1019h Rv; art. 6 Handelsnaamwet; verwarringsgevaar; alle omstandigheden van het geval
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3084 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1971
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3836
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:21 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:335
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1077
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:202
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1971
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3836
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7304
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2216
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1137
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1065
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:184
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1899
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:897
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3316
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5007
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13720
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7861
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6802
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:454
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:93
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:7560
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6198
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3480
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15591
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13293
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11361
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11107
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1533
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4885
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4921