Hoge Raad, 20-02-2015 / 14/05686


ECLIECLI:NL:HR:2015:357
Datum20-02-2015
InhoudsindicatieArt. 8:119 Awb. Verzoek om herziening mag niet onredelijk laat worden ingediend.
Recht.nl artikelHoge Raad geeft ťťn jaar tijd voor fiscaal herzieningsverzoek (23-02-2015)
In dit arrest licht de Hoge Raad de termijn voor het indienen van een verzoek tot herziening nader toe. In beginsel bedraagt deze termijn ťťn jaar, te rekenen vanaf het bekend worden met nieuwe feiten of omstandigheden.
> Hoge Raad geeft ťťn jaar tijd voor herzieningsverzoek (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 20-02-2015 (met noot)
A.A. Feenstra
NTFR 2015/847
Verzoek om herziening mag niet onredelijk laat worden ingediend.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-02-2015
NJB 2015/468
Rechtseenheid. Verzoek om herziening mag niet onredelijk laat worden ingediend. Als regel: niet onredelijk indien binnen ťťn jaar na bekendwording met nova dan wel na de datum van openbaarmaking van de uitspraak. Uitzondering voor boete.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-02-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/12.8
Uitleg Hoge Raad over indieningstermijn herzieningsverzoek
TijdschriftartikelHoge Raad 20-02-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/107
Herziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-02-2015
BNB 2015/91
Verzoek om herziening uitspraak mag niet onredelijk laat worden ingediend
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:310 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2735
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1055 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5155
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:69
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2425
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3617
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:316
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2846
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1377