Hoge Raad, 18-12-2015 / 15/01348


ECLIECLI:NL:HR:2015:3600
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieArt. 8:29 en 8:31 Awb. Tipgever; Inspecteur weigert ook in hoger beroep identiteit van de tipgever prijs te geven nadat de Rechtbank had beslist dat die weigering niet gerechtvaardigd is. Verhouding tussen art. 8:29 Awb en beroep op geheimhoudingsplicht door (andere) ambtenaren van de Belastingdienst.
Recht.nl artikelFiscus mag naam tipgever geheim houden (18-12-2015)
De Belastingdienst mag de naam geheimhouden van een tipgever in een zaak tegen zwartspaarders. Dat oordeelde de Hoge Raad. Eerder bepaalde het gerechtshof dat ambtenaren de naam van een tipgever die in 2009 Nederlanders verklikte die hadden verzwegen dat zij een bankrekening in Luxemburg hadden, wel hadden moeten noemen tegenover de rechter.
> Belastingdienst mag identiteit tipgever geheim houden (Rechtspraak.nl)
> Hof bekijkt of uitspraak Hoge Raad in 'tipgeverszaak' gevolgen heeft voor aangifte (Rechtspraak.nl)
> Hof stelt niet langer prijs op vervolging in 'tipgeverszaak' (Rechtspraak.nl)
> Hoge Raad herziet zijn tipgeversarrest niet (FutD, 09/12/2016)
Recht.nl artikelDe (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken (06-06-2017)
Een ieder is gehouden om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken, voorzover dat van belang is voor zijn eigen belastingheffing. Nakoming van deze verplichting kan bij de civiele rechter worden afgedwongen. Het afdwingen van informatie in de fase dat een geschil is gerezen, is echter in strijd met de gelijkheid van procespartijen.
> De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken (Ludwijn Jaeger, Jaeger Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2016/66.4
De Hoge Raad oordeelt dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever onvoldoende aanleiding is om aanslagen in deze zaak te vernietigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
NJB 2016/162
Tipgeverszaak (I). Inspecteur weigert ook in hoger beroep identiteit van de tipgever prijs te geven nadat de rechtbank had beslist dat die weigering niet gerechtvaardigd is. HR acht oordeel hof dat aanslagen vernietigd dienen te worden, getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en onbegrijpelijk gelet op de omstandigheden van het geval. Overweging ten overvloede met betrekking tot verhouding tussen art. 8:29 Awb en beroep op geheimhoudingsplicht door (andere) ambtenaren van de Belastingdienst. Verwerping klacht staatssecretaris (!) dat in hofprocedure geen sprake is geweest van een onpartijdige rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
F.J.P.M. Haas
BNB 2016/39
Tipgever. Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Gevolgen van niet-gerechtvaardigde weigering identiteit tipgever prijs te geven
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
USZ 2016/51
Geheimhouding, Beperkte kennisneming.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
J.C.K.W. Bartel
FED 2016/13
Naam tipgever behoeft niet te worden prijsgegeven, ook al beslist de geheimhoudingskamer anders
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
A.E.H. van der Voort Maarschalk
JOR 2016/54
Belastingaanslagen naar aanleiding van informatie van anonieme tipgever, Gevolgen weigering inspecteur naam tipgever bekend te maken ex art. 8:29 Awb, Verschoningsrecht belastingambtenaren, Belastingambtenaren kunnen als getuigen niet verplicht worden informatie te verschaffen die inspecteur niet wil verstrekken, Verwijzing naar HR 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9184
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
JB 2016/36
Geheimhouding/beperkte kennisneming.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH9184 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:645 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2798
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6902
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2785
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:352
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:561
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1054
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1347
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:981