Hoge Raad, 18-12-2015 / 14/04143


ECLIECLI:NL:HR:2015:3602
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieArt. 52a, lid 3, AWR; informatiebeschikking vervalt in verband met het aldaar bepaalde gedeeltelijk van rechtswege; verhouding art. 47 AWR en art. 7:4 Awb en 8:42 Awb.
Recht.nl artikelInformatiebeschikking in bezwaarfase niet toegestaan (22-12-2015)
Als een informatiebeschikking op verschillende jaren ziet, heeft de uitspraak op bezwaar tegen een aanslag over een bepaald jaar gevolgen voor de informatiebeschikking voor zover die dat jaar betreft, aldus de Hoge Raad.
> Informatiebeschikking in bezwaarfase niet toegestaan (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2016/2.5
Hoge Raad ziet ruimte voor gedeeltelijk vervallen van informatiebeschikking
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
NJB 2016/160
Op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 7:4, 8:42 Awb). Eerdere jurisprudentie gewezen in verband met art. 47 AWR niet leidend, nu het hier gaat om bezwaarprocedure en (hoger)beroepsprocedure (tegen informatiebeschikking).
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
E.B. Pechler
BNB 2016/47
Informatiebeschikking vervalt gedeeltelijk van rechtswege bij voortijdige vaststelling van aanslag of beschikking; op de zaak betrekking hebbende stukken
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9850 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5533 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:485 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:7 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5533 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6572 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2472
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:468
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1746
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2008
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2107
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:117
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4076
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1070
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:577
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4080
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4079
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4078
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4077