Hoge Raad, 18-12-2015 / 14/04737


ECLIECLI:NL:HR:2015:3620
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. CAO voor Uitzendkrachten. Handhaving door een door de cao-partijen in het leven geroepen stichting (HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3458). Proceskosten.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
JAR 2016/17
Bevoegdheid van Stichting naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
RvdW 2016/110
Art. 81 lid 1 RO. CAO voor Uitzendkrachten. Handhaving door een door de cao-partijen in het leven geroepen stichting (HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3458). Proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3458 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2094
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2094
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3364