Hoge Raad, 18-12-2015 / 14/03882


ECLIECLI:NL:HR:2015:3634
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieArbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?
Recht.nl artikelAanbiedingsplicht bij 'contractwisseling' in verband met heraanbesteding (08-01-2016)
(1) De verplichting tot aanbieding van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 38 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ontstaat voordat met de uitvoering van het contract wordt begonnen.
(2) Onder het ‘moment van de wisseling’ zoals bedoeld in het tweede lid van art. 38 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf dient te worden verstaan het moment waarop ingevolge het contract met de feitelijke werkzaamheden wordt begonnen.
> Uitleg CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: aanbiedingsplicht bij “contractwisseling” in verband met heraanbesteding (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
NJB 2016/79
CAO. Uitleg. Contractswisseling. Een bedrijf is tot 31 december 2013 gebonden aan een CAO. In november 2013 krijgt het bedrijf de opdracht om met ingang van 2 januari 2014 werkzaamheden uit te voeren. HR: In de periode waarin het aan de CAO gebonden was, is voor het bedrijf de verplichting ontstaan om de werknemers die op 2 januari 2014 aan de voorwaarden zouden voldoen, een arbeidsovereenkomst aan te bieden.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
RvdW 2016/91
CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf; recht in zin art. 79 RO. Uitleg art. 38 CAO inzake aanbiedingsplicht arbeidsovereenkomst bij nieuwe aanbesteding (contractswisseling).
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
TAP 2016, sign. 19
Uitleg art. 38 cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
A. Stege
JAR 2016/39
Cao-recht, Uitleg art. 38 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Is nieuwe opdrachtnemer verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015 (met noot)
J.N. Stamhuis
TRA 2016/26
Uitleg avv cao-bepaling; aanbiedingsplicht
TijdschriftartikelHoge Raad 18-12-2015
RAR 2016/40
Uitleg cao. Gebondenheid aan cao. Overgang van personeel. Moet het bedrijf dat een object verwerft werknemers een arbeidsovereenkomst aanbieden, als de cao op het moment van contractswisseling niet meer op het bedrijf van toepassing is?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6601 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3039 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:218 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2001
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2086
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:180 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4026
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:2491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1490
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:912
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3160
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1406
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3475
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2280
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:47